Punktlistor i Excel

Det finns inget inbyggt verktyg för att skapa en punktlista i Excel som det finns för exempelvis Word och PowerPoint. Om du behöver skapa en punktlista i Excel så finns det några olika sätt att göra detta på. I detta tips visar jag tre olika möjligheter att skapa en punktlista i Excel.

Textruta

På menyfliken Infoga [Insert] kan du välja Textruta [Text Box]. Rita upp en textruta på kalkylarket och sedan högerklicka i textrutan.

Bilden visar en textruta som man infogar en punktlista i

Här får du möjlighet att skapa en punktlista som i övriga Officeprogram. Välj vilken typ av symbol och sedan kan du rada upp dina punkter.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En punktlista i en textruta

Denna textruta kan du placera var som helst då den flyter ovanpå Excelarket. Själva textrutan kan du formatera med färger och kantlinjer på olika sätt för att förstärka innehållet.

I samma cell

För att skapa en punktlista i en cell på flera rader krävs en del kortkommandon. Dels måste du kunna hur du byter rad i en cell, dels kortkommandot för symbolen till punktlistan.

Alt + Enter byter du rad i en cell.

Alt + 7 (numeriska tangentbordet) skapar symbolen (svart ifylld cirkel) för varje punkt. Håll ner Alt-tangenten, tryck siffran 7 på numeriska tangentbordet och släpp därefter Alt-tangenten.

Det går att via Infoga [Insert] och Symbol [Symbol] välja en valfri symbol för punktlistan som du sedan kan återanvända.

 • Placera markören i en cell. Tryck Alt + 7 (numeriska tangentbordet) och skriv sedan texten för första punkten.
 • Tryck Alt + Enter för att byta rad. Upprepa sedan proceduren för kommande punkter.
 • Avsluta med Enter när du är klar med alla punkter. Justera kolumnbredd och eventuellt radhöjd i cellen.

En punktlista i en cell

Punktlista som talformat

Ett mer avancerat sätt är att skapa en punkt före texten som skrivs in i en cell med hjälp av talformat. Detta ger möjlighet att skapa en punktlista med varje punkt i var sin cell. Du slipper att skapa symbolen för punkten, den skapas automatiskt med talformat. Fördelen med talformat är att innehållet (texten) inte innehåller en symbol utan endast visas i cellen. Det betyder att man kan ha formler/länkar i cellen som sedan visas som en punkt.

 • Markera cellerna som ska innehålla/visas som en punktlista.
 • Välj Formatera celler [Format Cells]. I dialogrutan väljer du Anpassat [Custom].
 • Skriv in talformatet enligt bilden nedan.

  Dialogrutan formatera celler och anpassade talformat

  Svensk inställning: Standard;Standard;Standard;• Standard
  Engelsk inställning: General; General; General;• General

  Punkten får du genom Alt + 7 (numeriska tangentbordet)

 • Klicka OK.

Nu kan du skriva valfri text i cellerna och en punktsymbol kommer att visas före texten som i en punktlista. Varje punkt (text) måste nu vara i en egen cell.

Punktlista med anpassat talformat

Fördelen med detta är att innehållet (texten) kan användas i som vanligt i Excel då symbolen endast är ett talformat och inte påverkar innehållet. Innehållet kan också vara resultatet av en formel eller länkning från en annan cell. På så sätt kan innehållet för punktlistan vara dynamiskt.

En cell länkad till en annan cell

En cell som innehåller en formel

Läs mer om våra självstudiekurser i Excel och övriga Officeprogram på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!