Procentuella beräkningar med negativa tal i Excel

Procentuella förändringar med negativa tal

Har du någon stångats med att procentuella förändringar – med negativa tal inblandade – blir felaktiga?

För att beräkna procentuella förändringar brukar man använda någon av följande formler:

En bild som visar skärmbild Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar skärmbild Automatiskt genererad beskrivning

Båda formlerna ovan ger samma resultat om talen som används i beräkningen är positiva. Det är egentligen bara en smaksak vilken man använder.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Procentuella förändringar används i en mängd olika situationer och mäta utveckling och jämförelser. Det kan handla om skillnader mellan tidsperioder, kategorier, affärsområden, produkter etc.

Vad händer om talen istället är negativa?

Det finns en svårighet och inget klockrent svar på hur man ska mäta procentuella förändringar där det finns negativa tal inblandade i beräkningarna. Oavsett vilken metod man använder kan det ge missvisande svar, lite beroende på vilket perspektiv man har på den procentuella förändringen. En liten ökning i faktiska tal kan ge en stor procentuell ökning, så det gäller alltid att se den procentuella ökningen/minskningen i sitt sammanhang och värdera själva beloppsökningen. Nedan ser du dock ett problem med de två klassiska formlerna och lösning med hjälp av en tredje formel för beräkning med negativa tal.

Som du ser i nedanstående bild kommer den procentuella förändringen att bli negativ oavsett om det sker en ökning eller en minskning av resultatet. I bilden skulle man vilja se en positiv procentuell förändring till vänster (1) och en negativ procentuell förändring till höger (2). Med båda formelmetoderna ovan ger dock samma svar; -300%!!

Genom att använda funktionen ABS [ABS] som nämnare i formler, kommer du runt detta problem. Funktionen ABS levererar alltid ett absolut (positivt) värde, vilket gör att division med ”Gamla värdet” utförs annorlunda. Se resultaten i bilden nedan.

Resultatökningen till vänster (3) ger +300% och resultatminskningen till höger (4) ger -300%. Detta är alltså en metod som fungerar rent tekniskt.

Alternativt sätt till procentuell minskning

Sedan kan fundera över om man vill visa en förändring på 13100% om man minskar resultatet från 1 till -130?

Ett sätt att hantera en situation, liknande den ovan, är att markera ut förändringar mellan positiva/negativa värden. Detta görs genom att enbart visa övriga förändringar procentuellt i Excelarket. Med följande formel markerar du helt enkelt ut den förändringar som sker mellan positiva/negativa värden, men visar den faktiska procenten för övriga celler.

Formeln testar om något värde är negativt. Om något värde är negativt, skriver formeln ut ”P” om värdeförändringen är positiv och ”N” och värdeförändringen är negativ. När båda talen är positiva, så skrivs den procentuella förändringen ut. Se även i Wall Street Journal artikel under Net Income angående detta förhållningssätt.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.