Power Query – tips för dokumentation

Döp om din fråga

Beroende på vilken datakälla du använder kommer Power Query att hämta upp ett namn på din fråga per automatik. Hämtar du t.ex. data från en Exceltabell kommer tabellens namn att bli frågenamnet, hämtar du data från en CSV-fil kommer filnamnet vara frågenamn etc. Namnet på din fråga kommer att synas i din frågepanel i Excel. Därför är det viktigt att du döper din fråga på ett bra sätt, så att du och de som använder filen, förstår innebörden och meningen med frågan.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Du döper enkelt om din fråga vid behov via Excelfönstret eller i Power Query-redigeraren.

Döp om dina frågesteg

När du bygger frågeflöden och automatiseringar med Power Query i Excel, utför programmet själv dokumentationssteg. Varje typ av frågesteg ger en standardtext per automatik.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

För att förtydliga dina frågeflöden för dig själv (och för andra som kan tänkas använda filen) kan du döpa om frågestegen till egna namn. Markera ett frågesteg du vill namnändra. Tryck F2 eller högerklicka och välj Byt namn.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Lägg till beskrivningar

Ett smart sätt att utöka din dokumentation är att lägga till beskrivningar. Högerklicka på ett frågesteg som du vill lägga till beskrivning för. Välj Egenskaper… och skriv sedan in uppgifter t.ex. vad steget utför och varför.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

En ikon med utropstecken syns nu för de frågesteg som har en beskrivning. Håller du musen över ikonen, visas beskrivningen.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Avancerad redigerare

Dina tillagda beskrivningar syns tydligt i den avancerade redigeraren. Via menyfliken Visa och knappen Avancerad redigerare öppnar du dina steg och kan se dessa i ett kodfönster. Där syns dina beskrivningar/kommentarer i grön text.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Det går även bra att lägga till egna beskrivningar manuellt direkt i kodfönstret på valfri plats.

Vill du veta mer om Power Query?

Kolla in våra e-kurser på officekurs.se, våra lärarledda kurser på infocell.se eller kontakta oss på telefon/mail för andra frågor eller anpassade utbildningar.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!