Power Query – ändra standardinställning för inläsning

Power Query – Stäng och läs in => tabell eller anslutning?

När du skapat en fråga i Power Query och ska läsa in resultatet är standardinställningen att resultatet läses in som en Exceltabell i en ny bladflik i Excel. De första gångerna du använder Power Query, kanske detta känns bra och naturligt. Ju mer du jobbar i Power Query, kommer du att tycka att det inte är optimalt. De flesta gångerna kommer du nämligen vilja läsa in dina frågor genom att skapa en anslutning. I det här tipset går vi igenom hur du ändrar inställningen för inläsning i Excel.

I exemplet nedan läser vi in fyra tabeller (Jan, Feb, Mar, Apr) och därefter lägger ihop dem till en enda tabell (Alla).

När vi trycker på knappen Stäng och läs in [Close and Load] kommer Excel att läsa in alla fem frågorna som fem Exceltabeller i fem bladflikar i Excel.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Faktum är att vi självklart inte vill läsa in Jan, Feb, Mar och Apr. Dessa frågor har vi ju bara som ”arbetsmaterial” för att skapa den totala frågan/tabellen Alla. Vi vill bara läsa in den sammanfogade frågan Alla som en Exceltabell.

Power BI

Om du jobbat i med Power Query i Power BI kanske du känner till att du kan högerklicka på en fråga och välja att bocka ur ”Aktivera inläsning”. Då kommer den aktuella frågan inte att läsas in. Tyvärr finns inte denna möjlighet i Excel i skrivande stund.

Ändra standardinställning för inläsning i Power Query i Excel

I Excel kan du dock ändra standardinställningen för hur dina frågor läses in när du trycker på knappen Stäng och läs in [Close and Load]. Du gör på följande sätt:

Klicka på menyfliken Data ❶ och knappen Hämta data ❷ [Get data] och välj Frågealternativ ❸ [Query Options].

I dialogrutan Frågealternativ [Query Options] under GLOBAL väljer du Datainläsning ❹ [Data Load]. Du kryssar ur standardinställningarna och väljer istället Ange anpassade standardinställningar för inläsning ❺ och ser till att båda kryssrutorna är tomma.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Nu kommer dina frågor att skapas som anslutningar som standard när du klickar på knappen Stäng och läs in [Close and Load].

När jag skapar och läser in samma frågor som tidigare kommer jag nu att få alla frågor inlästa som ”Endast anslutning”. För att ändra att frågan Alla läses in som en tabell, högerklickar jag på frågan och väljer Läs in till… [Load To…] och väljer Tabell [Table].

🥊 Power Query 🥊

Våra kurser i Power Query:

Du gillar kanske också...