Platshållare i PowerPoint

Platshållare i PowerPoint

Brukar du infoga bilder i presentationer eller klippa och klistra diagram mellan Excel och PowerPoint?

Vill du att bilder och diagram ska ha samma storlek och placeras lika på sidorna? Så att inte innehållet ”hoppar” omkring, när du växlar bild i din PowerPoint presentation?

Här kommer ett tips som gör att storleken på bilder och diagram anpassas till sidans marginaler och placeras likadant på sidorna.

Platshållare

Platshållare i PowerPoint

Första sidan i en PowerPoint-presentation brukar bestå av en välkomstsida med två Platshållare [Placeholders], för att till exempel fylla i ämnet på presentationen och namnet på föredragshållaren eller en underrubrik.

Men de övriga bilderna kan ha andra Layouter [Layouts] och olika antal Platshållare [Placeholders].

Genom att använda Platshållare [Placeholders], i de olika layouterna, går det att variera designen på sidorna i en presentation.

Olika typer av platshållare

Platshållare i PowerPoint

Det finns olika typer av platshållare i PowerPoint. När man bygger en PowerPointmall går det att välja mellan olika typer av platshållare.

Plus att det finns speciella platshållare för rubrik och sidfot.

Tre av platshållarna kan innehålla bilder.

Innehållsplatshållare

Platshållare i PowerPoint

Platshållaren som kallas Innehåll [Content] kan antingen innehålla Text [Text], Bild [Picture], Diagram [Chart], Tabell [Table], SmartArt [SmartArt], Media [Media] eller Online-bild [Online Image].

Men det finns även platshållare som bara kan ha en typ av innehåll.

Bildplatshållare

Platshållare i PowerPoint

Det finns platshållare för Bild [Picture] och de kan bara innehålla bilder. Det är inte alla PowerPointmallar som använder bildplatshållare. Det vanligaste är innehållsplatshållare, så det går att välja innehåll själv.

Det är bra att förstå att det händer olika saker med bilder, beroende på om en bild placeras i en bildplatshållare eller innehållsplatshållare, som vi strax ska se.

Platshållare för Online-bild [Online Image] gör att man kan söka efter bilder med webb-läsaren Bing.

Klistra in en bild i en innehållsplatshållare

Platshållare i PowerPoint

Här ligger en bild och flyter ovan på två Platshållare [Placeholders]. Platshållarna är som genomskinliga boxar under bilden.

Nu vill vi att bilden ska placera sig mitt i den nedre platshållaren, utan att flytta den manuellt med musmarkören.

  1. Markera bilden och välj Klipp ut [Cut] antingen via menyn, högerklick eller kortkommandot Ctrl + X.

Platshållare i PowerPoint

  1. Markera kanten av platshållaren. OBS! Markören ska inte stå och blinka inne i platshållaren, utan det är bara kanten som ska vara markerad.

Platshållare i PowerPoint

  1. Välj Klistra in [Paste] antingen via menyn, högerklick eller kortkommandot Ctrl + V.

Bilden krymps om den inte får plats, anpassar sig till platshållarens marginaler och placeras mitt i platshållaren. Platshållaren syns inte lägre, utan det är bara bilden som visas. (Markerade du på nytt bilden och väljer Klipp ut [Cut] kommer platshållaren att visas igen.)

Tips! Är bilden mindre än platshållaren, ändras inte storleken på bilden.

Klistra in en bild i bildplatshållare

Platshållare i PowerPoint

Klistrar du in bilden i en bildplatshållare istället, förstoras bilden och beskärs, så den fyller platshållaren ända ut i kanterna.

Använder du denna typen av platshållare bör du ändra storlek och beskära bilderna, i ett fotoredigeringsprogram innan.

Byta Layout

Platshållare i PowerPoint

Byter du Layout [Layout] på menyfliken Start [Home] som har en annan storlek på platshållarna kommer bilder att anpassa sig till platshållarens nya marginaler.

Självklart går det att på motsvarande sätt, markera kanten på en innehållsplatshållare och klistra in ett diagram från Excel.

Genom att klistra in bilder eller diagram i platshållare placeras alla bilder på samma höjd, blir lika stora och hamnar inte ute i marginalen eller ”hoppar” runt när du visar ditt bildspel.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.