Pivottabeller och beräkning av medelvärde

Pivottabeller och beräkning av medel

Det här avsnittet behandlar beräkning av medelvärden i pivottabeller och en lurig fallgrop vid beräkning av medelvärden generellt.

Visa medelvärde i en pivottabell

Avsnittet utgår från följande exempel där du ser data över några golfspelares handikapp. Till höger om Exceltabellen vill du sedan se en sammanställning över medelhandikapp uppdelat per kön. För detta passar en pivottabell bra.

Du laddar ner exempelfilen här

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Stå med cellmarkören i Exceltabellen och skapa en tom pivottabell med start i cell F4.

Placera fältet Kön som Rader [Rows] och Handikapp som Värden [Values].

Pivottabeller vill som standard summera beloppen, så vi behöver justera detta. Högerklicka på någon cell med siffror och gå till Summera data efter [Summarize Values By] och välj Medel [Average].

Pivottabellen visar nu en medelberäkning av kolumnen Handikapp.

Räkna medelvärde på rätt dataunderlag

Men vänta lite nu…är kvinnorna verkligen så mycket bättre än männen i detta golfgäng?

Njae…kvinnorna i gänget är absolut duktiga golfspelare, men inte riktigt lika bra som pivottabellen visar. Vi tar en titt på Exceltabellen som innehåller våra källdata lite noggrannare.

Personen som sammanställt underlaget fick ingen uppgift om handikapp för Elin Eliasson, men vi ser att värdet ”0” har lagts in i cell D7. På rad 9 och 10 har finns två formelberäkningar. Genom att jämföra dessa formler, ser du att medelberäkningen som inkluderar nollvärdet i cell D7 sänker medelvärdet totalt och kraftigt för kvinnorna. Noll är ju ett numeriskt värde (tal) och inkluderas därmed i beräkningen av medelvärdet. Lurigt i detta fall var att cellens formatering var inställd så att nollvärden inte syns (men likväl kan finnas).

  • Nollvärden inkluderas i beräkningen av medelvärden
  • Tomma celler exkluderas i beräkningen av medelvärden

Vi markerar cellerna i kolumnen Handikapp och ställer in ett vanligt talformat med en decimal, så att eventuella nollvärden syns tydligare.

Nu markerar du cell D7 och trycker Delete för att ta bort nollvärdet.

Därefter räcker det att uppdatera pivottabellen för att se de korrekta medelhandikappen för kvinnor och män.

Avslutningsvis en liten uppsnyggning av talformatet. Högerklicka på en cell med medelvärde och välj Talformat [Number Format] och ställ in önskat talformat.

Sugen på att lära dig mer om pivottabeller?

Med vår omfattande lärarledda kurs Excel Pivottabeller får du alla verktyg du behöver din trollerilåda. Under två dagar lär du dig pivottabeller rätt från början och fördjupar dig rejält för att själv kunna bygga dynamiska rapporter och dashboards samt kunna utföra smarta dataanalyser. I kursen ingår en rejäl kursbok om pivottabeller, massor av övningsfiler med facit och våra populära e-kurser via officekurs.se. Läs mer om kursen Excel Pivottabeller här.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!