Gratis tips och tricks i Excel samt Word, Outlook och PowerPoint

LÄNGD

I Excel finns en enkel men många gånger mycket användbar funktion för att räkna antal tecken i en cell. Funktionen...

Julkul i Excel

Julkul i Excel

Vill du ha julkul i Excel? Självklart vill du det! Följ bara den väldigt enkla instruktionen. Kopiera formeln och klistra...

Fuzzy Lookup

Fuzzy Lookup med Power Query

Fuzzy matchning / Fuzzy lookup Funktioner som LETARAD [VLOOKUP], XLETAUPP [XLOOKUP] eller INDEX/PASSA [INDEX/MATCH] är ju normalt sett perfekta när...

Autofyll

Autofyll är ett riktigt användbart verktyg i Excel. Grundfunktionen är att kopiera innehållet i en cell och sedan klistra in...

Gruppera kolumner

För att underlätta läsbarheten på uppställningar kan det vara bra att gruppera kolumner. Detta gör att man enkelt kan dölja/ta...

Karta som diagram

I Excel finns det karta som ett alternativ till diagram. Detta baseras på att underlaget innehåller geografisk information så som...