Omvandla tal till text

Att omvandla tal till text i Excel

Har du någon gång arbetat med avtal och behövt skriva ut (omvandla) ett belopp i textform? Se hit i så fall 😊

Ett klassiskt ”problem” med avtalsskrivning är att man i avtal behöver skriva ut olika avtalade belopp i textform i avtalet. Beloppet ”1.234.567.890” ska till exempel skrivas ut som ”en miljard tvåhundratrettiofyra miljoner femhundrasextiosjutusen åttahundranittio”.

konvertera tal till text i Excel

Det finns ingen inbyggd funktion för detta i Excel. En tidigare kursdeltagare (Excel Avancerad + VBA och makron) och god Excelvän mailade mig problemställningen och ett förslag på lösning. Efter lite diskussion förfinade han den ytterligare och här är det imponerande resultatet. Stort tack Klas för detta bidrag till Excelbrevet 😊.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Hanterar du avtal och använder Excel eller kanske Word/andra program (med kopplingar till data från Excel) för olika typer avtal, kan du säkert tjäna en och annan timme på bifogad lösning.

Lösningen för omvandling av tal till text

Exempelfilen är oskyddad och du kan använda och förfina formlerna i filen efter eget behov. I lösningen skriver du helt enkelt in önskat belopp – och Excel skriver ut beloppet i textform.

Ladda ner Excelfilen med lösning på problemet här

I detta tips kommer vi inte gå igenom alla formler och funktioner som bygger upp lösningen. Det blir ett för omfattande tips att skriva om. (Har du tillgång till våra e-kurser finns djupare förklaringar till funktionerna där). Formler som används i filen är LÄNGD, RENSA, SAMMAFOGA, LETARAD, OM, OCH, OMFEL, TALVÄRDE och EXTEXT, samt några namngiva områden.

Lösningen är uppbyggd ”stegvis” i filen och det går att följa formelflödet om man har god förståelse för formler och funktioner.

Tusentalsavgränsare och Stortalsavgränsare i filen

I filen har du två kryssrutor Tusentalsavgränsare och Stortalsavgränsare som du kan välja om du vill använda (se bilden nedan).

konvertera tal till text i Excel

Tusentalsavgränsare brukar man normalt sett vilja ha för att få mellanrum i texten överhuvudtaget. Stortalsavgränsare väljer du om du vill ha mellanslag mellan antal miljarder och miljoner. till exempel ”en miljon” istället för ”enmiljon”

1.234.567.890 utan avgränsare – enmiljardtvåhundratrettiofyramiljonerfemhundrasextiosjutusenåttahundranittio

1.234.567.890 med tusentalsavgränsare – enmiljard tvåhundratrettiofyramiljoner femhundrasextiosjutusen åttahundranittio

1.234.567.890 med båda avgränsarna – en miljard tvåhundratrettiofyra miljoner femhundrasextiosjutusen åttahundranittio

Filen fungerar upp till talet 999.999.999.999, vilket bör räcka för de flesta användningsområdena 😊

Skulle du av någon anledning – till exempel för översättning till andra språk – vilja ändra texten på hur talen visas, justerar du detta i fliken Namngivna områden i filen. Då kan du till exempel omvandla till engelska eller tyska med samma lösning.

Om du som läsare av detta tips – eller något annat tips – se potential till förbättring, kontakta oss gärna i så fall.

Associerad kurs: Excel Master Class

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.