Omvandla bokstäver i Excel

Chattfråga:

Finns det någon funktion som kan omvandla bokstäver i Excel i en cell med små bokstäver så att endast första bokstaven omvandlas till stor bokstav? Se mitt exempel nedan:

GEMENER VERSALER EXCEL

Svar:

Det finns ingen enskild funktion som omvandla bokstäver i Excel så att endast första bokstaven i en cell blir versal, men med en kombination av olika textfunktioner går det att lösa. En lösning är följande (det finns flera alternativa lösningar): (formeln nedan gäller för cell B2, som sedan kopieras nedåt)

=INITIAL(VÄNSTER(A2;1))&HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-1)

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

=PROPER(LEFT(A2;1))&RIGHT(A2;LEN(A2)-1)

Funktionen INITIAL (PROPER) gör så att första bokstaven i varje ord från en cell omvandlas till stor bokstav. Genom att få Excel att endast utföra funktionen INITIAL på första bokstaven används funktionen VÄNSTER (LEFT). I VÄNSTER-funktionens andra argument ages ”1” för att endast hämta första bokstaven från vänster i cell A2 och göra om den till stor bokstav med funktionen INITIAL. (Det går även att använda funktionen VERSALER (UPPER) i stället för INITIAL).

Nästa steg är att konkatenera/sammanfoga detta med alla andra tecken i cellen (som ska vara små bokstäver). Sammanfoga gör vi med &-tecknet. Genom att använda funktionen HÖGER (RIGHT) tillsammans med funktionen LÄNGD (LEN) kan vi lösa detta. Vi inleder med funktionen HÖGER och hämtar text från cell A2. I HÖGER-funktionens andra argument vill vi hämta alla bokstäver utom den första bokstaven (som vi ju redan fixat med INITIAL och VÄNSTER ovan). Då använder vi funktionen LÄNGD. Denna funktion levererar ett numeriskt tal som motsvarar antal tecken som finns i cell A2. Eftersom vi inte vill ha med det första tecknet, subtraherar vi med 1 på slutet och får därmed med alla tecken utom det första oavsett textländ i cellerna.

Problemet är löst och nu kommer första bokstaven vara versal och övriga gemener.

OMVANDLA TILL STOR BOKSTAV EXCEL

Alternativ lösning 1:

=ERSÄTT(A2;1;1;VERSALER(VÄNSTER(A2)))

=REPLACE(A2;1;1;UPPER(LEFT(A2)))

Alternativ lösning 2:

Du kan även lösa problemet ovan genom att använda Snabbfyllning. Det är ett snabbare sätt att lösa problemet, men eventuella ändringar i A-kolumnen ovan kommer inte att slå igenom i B-kolumnen. I de fall då ändringar sker bör formler användas istället. Du kan läsa mer om Snabbfyllning i e-Learningen (Excel Grund) om du har tillgång till den.

LÄR DIG MER!
Har du tillgång till Infocells e-Learning på www.officekurs.se kan du lära dig mycket mer om textfunktioner som t.ex. VÄNSTER, HÖGER, EXTEXT, TEXT, SAMMANFOGA, RENSA, STÄDA, SÖK, HITTA, BYT.UT, ERSÄTT, TEXTNUM. I Excelpaketet får du tillgång till alla fem Excelkurserna och hundratals utbildningsfilmer, nedladdningsbara filer och massor med digital kurslitteratur.

Du gillar kanske också...