Olika sätt att gruppera och dela upp kalkylblad i Excel

Har du upptäckt att det går att gruppera kalkylblad i Excel? Har du upptäckt möjligheterna som öppnar sig när du kan tekniken att gruppera flera kalkylblad? Känner du även till riskerna med att gruppera kalkylblad?

Vill du kunna utföra samma uppgifter på flera kalkylblad samtidigt? Ställa in samma kolumnbredd på flera kolumner, på flera bladflikar? Infoga eller ta bort rader och kolumner på flera kalkylblad, på en gång?

När du har grupperat kalkylblad kan du gör inställningar som utförs på alla de grupperade kalkylbladen samtidigt. I stället för att behöva upprepa allt om och om igen på varje enskilt kalkylblad när du göra en förändring som ska påverka flera kalkylblad i arbetsboken.

Men det kan även vara ”farligt” att gruppera kalkylblad! Så du behöver även kunna dela upp kalkylbladen igen, så att du inte av misstag fortsätter att ändra på alla kalkylbladen samtidigt.

Det här tipset går igenom hur du gör för att gruppera några eller alla kalkylblad i arbetsboken och sedan dela upp dem igen, för att jobba så effektivt som möjlig i Excel!

Gruppera kalkylblad

Det finns flera olika sätt och tekniker för att gruppera kalkylblad. När kalkylbladen är grupperade kan du sedan göra inställningar, som påverka alla markerade kalkylblad, samtidigt.

Gruppera med Ctrl-tangenten

En bild som visar diagram Automatiskt genererad beskrivning

Du kan använda Ctrl-tangenten för att gruppera blad, när du behöver välja och markera bladflikar som inte är placerade bredvid varandra, utan är utspridda i arbetsboken.

Du kan använda Ctrl-tangenten när du behöver välja och markera bladflikar som inte är placerade bredvid varandra.

 • Markera ett kalkylblad.
 • Håll ned Ctrl-tangenten och klicka sedan på ett annat kalkylblad.
 • Fortsätt att hålla ned Ctrl-tangenten för att markera ytterligare kalkylblad.
 • Släpp Ctrl-tangenten när alla kalkylblad du vill ska grupperas, är markerade.

Alla markerade kalkylblad i arbetsboken grupperas.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips: Du kan också använda Ctrl-tangenten för att ta bort ett kalkylblad från grupperingen om du till exempel råkade markera fel kalkylblad. Håll ned Ctrl-tangenten och klicka till på ett av de markerade kalkylbladen för att ta bort det från grupperingen.

Gruppera med Shift-tangenten

En bild som visar diagram Automatiskt genererad beskrivning

Du kan använda Skift-tangenten för att gruppera, när du vill gruppera flera kalkylblad som ligger intill varandra i din arbetsbok.

 • Markera det första kalkylblad som ska vara med i grupperingen.
 • Håll ned Skift-tangenten och klicka sedan på ett annat kalkylblad.
 • Släpp upp Skift-tangenten när ditt sista kalkylblad är markerat.

Genom att hålla ned Skift-tangenten markeras alla kalkylblad mellan det först markerade och de sist markerade kalkylbladet.

Gruppera via högerklicksmenyn

Du kan också gruppera alla kalkylblad i arbetsboken samtidigt. Det finns ett enkelt alternativ för detta, enklare än att bläddra fram och tillbaka bland bladflikarna för att hitta det första och det sista kalkylbladet.

Det finns ett kommando för att gruppera alla kalkylblad på högerklicksmenyn.

 • Markera och högerklicka på valfri bladflik i arbetsboken.
 • Välj alternativet Markera alla blad [Select All Sheets] på menyn.

Alla kalkylblad blir nu grupperade!

Hitta grupperade kalkylblad

gruppera blad excel

Det finns tre sätt att se om några av dina kalkylblad i arbetsboken är grupperade:

 1. Ordet Grupp [Group] visas högst upp i arbetsboken efter filnamnet för att visa att grupperade kalkylblad är aktiverat.
 2. Du kan se vilka kalkylblad som är grupperade då bladflikarna färgats vita.
 3. Om du högerklickar på en bladflik visas alternativet Dela upp blad [Ungroup Sheets] i menyn.

Om du inte ser något av detta är inga kalkylblad grupperade i arbetsboken.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningOBS! Det går att ändra färg på bladflikarna och till exempel välja vit flikfärg. Så titta försäkerhets skull även efter om ordet Grupp [Group] visas högst upp, efter filnamnet i arbetsboken.

Aktivt kalkylblad

Ett av det grupperade kalkylblad är det aktiva kalkylbladet. Det kalkylbladet är markerat med ett streck i nederkanten, under kalkylbladets namn.

Det är på detta kalkylblad du gör de förändringar som du vill ska slå igenom på alla de grupperade kalkylbladen. Du kan till exempel ändra typsnitt, infoga kantlinjer, göra inställningar för utskrifter med mera.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningOBS! Det finns några inställningar som du inte kan göra när kalkylblad är grupperade, till exempel sälla in regler för Villkorsstyrd formatering [Conditional Formatting].

Dela upp kalkylblad

Lämna inte kalkylbladen grupperade när du är klar med de förändringar du vill göra i arbetsboken.

Sparar du och stänger Excelfilen med grupperade kalkylblad aktiverat kommer kalkylbladen även vara grupperade nästa gång du (eller någon annan) öppnar arbetsboken.

Detta kan orsaka problem eftersom du eller någon annan av misstag kan råka göra ändringar i flera kalkylblad samtidigt, helt oavsiktligt.

Du kan dela upp dina kalkylblad och på så sätt spräcka grupperingen på tre enkla sätt:

Om få kalkylblad är grupperade

Du kan markera ett annat kalkylblad för att dela upp och ta bort grupperingen.

 • Om bara några få kalkylblad är grupperade kan du välja att klicka till på något av de ej grupperade kalkylbladen och grupperingen tas bort.

Dela upp via högerklicksmenyn

Det säkraste sättet att dela upp kalkylblad är att använda högerklicksmenyn, oavsett hur många kalkylblad som är grupperade.

 • Högerklicka på något av de grupperade kalkylbladen.
 • Välj alternativet Dela upp blad [Ungroup Sheets] på menyn som visas.

Alla kalkylblad kommer att delas upp och grupperingen avaktiveras.

På detta sätt ser du tydligt om det finns grupperade kalkylblad eller inte och behöver inte göra misstaget att tro att den är grupperade bara för att någon valt vit flikfärg på kalkylbladen.

Fördelar och risker

Med gruppering av bladflikar kan du utföra samma uppgifter på flera ark samtidigt. Det är ett effektivt sätt att spara tid om du behöver göra exakt samma ändringar på flera kalkylblad i en arbetsbok.

Gruppering av kalkylblad är enkelt. Du kan göra det med Ctrl– eller Shift-tangenterna eller högerklicksmenyn.

Att dela upp kalkylbladen är lika enkelt när du är klar med ditt arbete. Gör alltid detta så att du inte av misstag gör oavsiktliga ändringar.

Om du inte använt gruppering innan i Excel så är det dags att prova, men glöm inte att avaktivera och spräcka grupperingen efter dig, innan du sparat och stänger arbetsboken.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.