Numrering av lista med paragraftecken, som ser ut så här: §1

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Skulle du vilja kunna anpassa numreringen av en lista i ett dokument. Går det att göra i Word?

Att stycken i en lista till exempel får ett paragraftecken (§) och dessutom automatisk löpande numrering efter paragraftecknet.

Tre typer av listor

I Word går det att skapa tre olika typer av listor. Du kan välja mellan Punktlista [Bullets], Numrering [Numbering] och Flernivålista [Multilevel List].

Du kan själv anpassa och ändra vilken typ av punkt som ska användas för en Punktlista [Bullets]. Det finns färdiga förslag på olika punkter, men det går även att välja att definiera andra typer av punkter. Du kan till exempel välja ett paragraftecken (§) i stället för en punkt.

Flernivålistor kan också anpassas och användas för att automatisk numrera rubriker i flera nivåer. Så att rubriker på översta nivån numreras med en 1 och nästa nivå blir 1.1, 1.2 och så vidare.

I vårt exempel vill vi inte numrera rubriker utan bara numrera stycken och vi ska titta på hur du kan använda och anpassa alternativen för Numrering [Numbering].

Numrerade listor

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Det finns olika typer att numrerade listor att välja emellan. Listor kan numreras med siffror eller bokstäver med anslutande punkt eller parentes. Du kan även använda romerska siffror till dina listor.

Definiera listtecken

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Väljer du Definiera nytt format för listtecken [Define New Number Format] under alternativet Numrering [Numbering] på menyfliken Start [Home] hittar du ännu fler numreringsalternativ och du kan även byta typsnitt om du vill.

Men det finns inget färdigt alternativ för att få med tecknet paragraf (§) i numreringen.

Eget listtecken

Du kan i stället själv skriva in ett paragraftecken (§), i fältet för Nummerformat [Number format] och på så sätt skapa ett helt eget anpassad numrering av dina listor.

Använda anpassad numrering

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att använda din anpassade numrering.

  1. Markera de stycken som ska numreras.
  2. Klicka på alternativet Numrering [Numbering] på menyfliken Start [Home].
  3. Välj den anpassade numreringen.

Dina senaste använda numreringar visas överst i listan.

Justera numreringen

Om numreringen börjar om eller fortsätter utan att du vill det, kan du välja om numreringen gör det eller inte.

Gör så är:

  1. Sväva med markören framför det numrerade stycket.
  2. Klicka på snabbmenyn som visas.
  3. Välj hur numrering ska fortsätta.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning OBS!
Det går att använda anpassade numreringar i Word Online i en webbläsare, men det går inte att skapa egna anpassade numreringar i Word Online.

 

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!