Navigeringspanelen i Word

Panelen Navigering

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

I panelen Navigering [Navigation Pane] får du en snabb överblick över ditt dokument. Du kan se rubriknivåer eller hela sidor av dokumentet. Words sökfunktion finns även här.

Panelen visas till vänster om dokumentet med en sökruta och tre visningsalternativ, Rubriker [Headings], Sidor [Pages] och Resultat [Results].

Rubriker

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Visningsalternativet Rubriker [Headings] visar rubriken som har en formatmall i olika nivåer. De olika nivåerna syns i listan med indrag.

 • Genom att klicka på en rubrik i listan så hoppar markören till motsvarande rubrik i dokumentet.
 • Med pilarna till vänster om rubrikerna går det att dölja underliggande rubriknivåer för en enklare översikt.
 • Högerklicka på en rubrik för flera spännande alternativ för att arbeta med större dokument med många rubriker.
 • Ytterligare ett mycket användbart alternativ är att det går att dra och släppa en Rubrik [Heading] till en ny position i listan.

Nu följer även tillhörande brödtext (och bilder, tabeller osv.) som ”tillhör” just den rubriken.

Sidor

En bild som visar text, skärmbild, Parallell, design Automatiskt genererad beskrivning

I delen Sidor [Pages] visas dokumentets sidor som miniatyrer.

 • Genom att klicka på en miniatyr går du till den sidan i dokumentet. Det ger också en bra översikt över innehållet på varje sida.
 • Det går att öka bredden på Navigeringsfönstret [Navigation Pane] och då ser du fler miniatyrer i bredd.

Det går inte att redigera i denna vy, exempelvis ta bort hela sidor eller ändra ordningsföljden på sidor.

Resultat

En bild som visar text, programvara, Webbsida, Webbplats Automatiskt genererad beskrivning

Delen Resultat [Results] hänger ihop med sökning. När du söker efter något visas en träfflista med var de sökta orden finns i dokumentet. Träfflistan är klickbar vilket gör den väldigt användarvänlig.

 • Klicka på en sökträff för att gå till den positionen i dokumentet.

Visa panelen Navigering

Du kan slå på och aktivera panelen Navigering [Navigation Pane] på flera olika sätt.

Via menyfliken Start

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida Automatiskt genererad beskrivning

Om du aktiverar Words sökfunktion via alternativet Sök [Find] på menyfliken Start [Home] så öppnas också panelen Navigering [Navigation Pane]. Här är det enkelt att söka i dokument.

När panelen visas kan du växla mellan de tre olika delarna; Rubriker [Headings], Sidor [Pages] och Resultat [Results].

 • Skriv in det du vill söka efter och en lista med sökträffar visas.
 • Sökorden markeras i gult i texten.
 • Klicka på sökträffarna i listan för att gå till den platsen i dokumentet.

Via menyfliken Visa

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida Automatiskt genererad beskrivning

Du kan aktivera panelen Navigering [Navigation Pane] via menyfliken Visa [View].

 • Växla till menyfliken Visa [View] och gruppen Visa [Show].
 • Bocka i rutan Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

Via kortkommando

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Du kan även använda kortkommandot CTRL + B [CRL + F] för att aktivera visningen av panelen Navigering [Navigation Pane].

 • Söker du i ditt dokument och sedan växlar till visningsalternativet Rubriker [Headings] så kommer sökträffen indikeras genom att rubriken visas i gult.

Via statusfältet

En bild som visar text, skärmbild, programvara, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Ett enkelt sätt att slå på och av visningen av panelen Navigering [Navigation Pane] är att klicka till på texten som visar hur många sidor dokumentet innehåller. Du hittar texten nere till vänster på Statusfältet [Status field].

 • Klicka en gång för att aktivera visningen.
 • Klicka en gång till för att stänga av visningen.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

En bild som visar text, linje, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Panelen Navigation [Navigation] finns numera även i Excel och då på menyfliken Visa [View].

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.