Miniatyrdiagram

En bild som visar text, bord Automatiskt genererad beskrivning

Miniatyrdiagram är ett bra sätt att visa trender på en liten yta, för diagrammen får plats i cellerna.

Miniatyrdiagram kan användas till att visa trender, till exempel minskningar och ökningar. Det går även att visa markeringar för högsta och lägsta värden. Det går att placera miniatyrdiagram bredvid de värden som ska illustreras eller på ett helt annat ställe, inom samma kalkylark.

Ladda ner exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Infoga miniatyrdiagram

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att skapa miniatyrdiagram:

1. Markera området där miniatyrdiagrammet ska visas.

2. Välj ett Miniatyrdiagram [Sparkline] på menyfliken Infoga [Insert].

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

3. Markera var sifferunderlaget finns.

4. Klicka OK.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips! Du kan även göra tvärtom och börja med att markera området med värden, för att sedan välja att infoga ett miniatyrdiagram och sist välja var miniatyrdiagrammen ska placeras.

Menyfliken Miniatyrdiagram

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När området med miniatyrdiagram är markerat, så visas en extra menyflik med fler val. Här kan du till exempel välja att visa staplar i stället för linjer i cellerna. Det finns även ett alternativ som visar staplar med negativa värden i en annan färg.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips! Du kan använda fyllnadshandtaget och ”dra” för att utöka området med miniatyrdiagram, om det tillkommer fler rader i ditt dataunderlag.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

På menyfliken Miniatyrdiagram [Sparkline] kan du även:

  1. redigera det område med värden som miniatyrdiagrammet ska visa
  2. visa Markörer [Markers] för att markera till exempel de högsta eller lägsta värdena i miniatyrdiagrammen
  3. välja olika temafärger och Formatmallar [Style]
  4. ändra bredden på linjerna, i linjediagram under menyvalet Miniatyrdiagramfärg [Sparkline Color]
  5. ändra färgen på markörerna för de högsta eller lägsta värdena
  6. visa en axeln om värdena i dataunderlaget har både positiva och negativa värden.

Inställningar för tomma celler

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Under alternativet Redigera data [Edit Data] hittar du inställningar för hur dolda och tomma celler ska hanteras i miniatyrdiagrammen.

Ta bort miniatyrdiagram

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Det går inte att markera området med miniatyrdiagrammen och trycka på tangenten Delete för att tömma cellerna.

  1. Använd ”suddgummit” på menyfliken Miniatyrdiagram [Sparkline] för att ta bort miniatyrdiagrammen i cellerna.

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.