Menyknapp med eget talformat

Om du ofta formaterar celler med ett eget, anpassat talformat upprepat så kan du skapa ett makro och sedan koppla makrot till en knapp. Följ denna guide för att se hur man gör detta.

Under menyfliken START finns gruppen Tal som innehåller ett antal snabbåtkomliga talformat.

talformat

Dock fattas det talformat som jag oftast föredrar, nämligen tusentalsavgränsat tal utan decimaler. Varje gång detta talformat ska appliceras behöver man gå in i dialogrutan Formatera celler (kortkommando Ctrl+1) och välja Tal till vänster och sedan klicka i Använd tusentalsavgränsare() och minska decimaler till 0 för att sedan klicka OK.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

talformat

För att effektivisera sitt arbete och slippa denna procedur (kanske tusentals gånger varje år), så kan du skapa ett enkelt makro och utföra detta med kortkommando istället. Vi ser dessutom hur vi kan koppla detta makro till en knapp som vi infogar i menyfliken START bredvid gruppen Tal.

Vi klickar på fliken UTVECKLARE (1 i bilden nedan) och på knappen Spela in makro (2). När dialogen Spela in makro öppnas ger vi vårt makro ett namn (3) (TusentalsavgränsareUtanDecimaler). Vill man tilldela ett kortkommando till makrot väljer man det i nästa fält (4)(Ctrl+Skift+U). I listpilen väljer du sedan Arbetsboken Egna makron (5). På detta sätt gör du makrot tillgängligt i alla dina arbetsböcker. I fältet Beskrivning kan du skriva kort vad makrot innebär (6).

talformat

När vi klickar OK så börjar inspelningen av makrot. Det enda vi ska göra är att välja formatera celler, välja Tal och klicka i tusentalsavgränsare utan decimaler (se bild ovan). Därefter klickar vi på knappen Stoppa inspelning.

talformatt

Sedan klickar vi på knappen Makron och vi ser att vårt makro finns i listan.

talformat

Vill se hur makro ser ut i VBA-editorn kan vi klicka på knappen redigera till höger när makrot är markerat. Då visas följande bild:

talformat

Redan nu kan du använda makrot/kortkommandot för att applicera vårt talformat. Nästa steg är att skapa en grupp och en knapp i menyfliken START som vi kan klicka på för att applicera talformatet.

Vi klickar på ARKIV och Alternativ och klickar på Anpassa menyfliksområdet till vänster i dialogrutan Excel-alternativ. Det första vi måste göra är att lägga till en ny grupp. Eftersom jag vill skapa en knapp bredvid de andra talformaten så klickar jag på Start och Tal. Sedan klicka jag på knappen Lägg till ny grupp.

talformat

Därefter klickar jag på Byt namn… och döper den nya gruppen för Talformat.

Sedan väljer vi Makron i droplistan till vänster (1 på bilden nedan). Och markerar vårt inspelade makro TusentalsavgänsareUtanDecimaler (2) och väljer Lägg till (3). Vi ser att makrot läggs till i vår nya grupp (4).

talformat

Innan vi klickar OK så ska vi också ändra knappbilden och namnet på vårt talformat. Vi markerar talformatet till höger och väljer Byt namn…. Vi väljer en bild som vi tycker passar vår knapp och byter namnet till Tusental i fältet för Visningsnamn. Sedan klickar vi OK två gånger.

talformatt

Nu kan du njuta av din nya knapp för talformatet tusentalsavgränsare utan decimaler.

talformat

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!