Mellanslag och mellanrum i tal

Ladda ner exempelfilen här.

Händer det ibland när du läser in eller hämtar in värden från andra system till Excel, att tal inte justeras till höger i cellerna utan placerar sig till vänster i stället, som text?

Här är två listor.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

I listan till vänster ser allt bra ut men i listan till höger visas talen till vänster i cellerna, istället för höger.

Tal som text

Genom att markera ett område med celler som innehåller tal går det att läsa av summan i nederkanten av Excel fönstret.

Men när cellerna i listan till höger markeras, ser vi bara att antalet markerade celler, nere på Statusfältet [Status Bar] istället.

Vad är det som inte stämmer?

Ändra formateringen?

Hjälper det att be Excel att visa talen till höger i cellerna, för att programmet ska förstå att det är tal i cellerna som vi vill beräkna? Nej, det blir ingen skillnad.

Ändra talformat?

Hjälper det att be Excel att ändra Talformat [Number format] till Tal [Number], för att programmet ska förstå att det är tal i cellerna? Nej, det blir heller ingen skillnad.

Mellanslag eller mellanrum

För att förstå vad problemet är behöver vi titta uppe på Formelfältet [Formula Bar]. Talen i cellerna i den vänstra listan visas med tusentalavgränsning, enligt svensk skrivstandard. Men uppe på Formelfältet [Formula Bar] visas talen utan tusentalavgränsning.

Markerar vi istället en cell i den högra listan och tittar uppe på Formelfältet [Formula Bar] så syns det att det ligger ett fysiskt mellanslag/blanksteg inne bland siffrorna och Excel uppfattar att innehållet i cellen är en text.

Så det är skillnad på om Excel visar tal med ett mellanrum som tusentalavgränsning eller om det finns fysiska mellanslag/blanksteg i cellen.

Sök och ersätt

Det finns flera olika sätt att få bort de fysiska mellanslagen/blankstegen.

Händer det vid enstaka tillfällen på en liten mängd tal, fungerar Sök och Ersätt [Find and Replace] på menyfliken Start [Home] utmärkt.

  1. Markera först området med talen.
  2. Välj Ersätt [Replace] under Sök och markera [Find & Select] på menyfliken Start [Home].

  1. Slå in ett mellanslag/blanksteg på en översta raden.
  2. Fyll inte i något alls på den nedre raden.
  3. Klicka sedan på Ersätt alla [Replace all].

Nu kommer alla mellanslag/blanksteg i det markerade området att ersättas med ingenting.

Fungerade det inte?

Det går att infoga flera olika typer av mellanslag/blanksteg, i till exempel Word.

Ibland fungerar det bättre att kopiera det okända tecknet uppe i Formelfältet [Formula Bar] och sedan klistra in det, i dialog rutan Sök och Ersätt [Find and Replace] för att ersätta det okända tecknet med ingenting.

Nu ser vi att det inte längre finns mellanslag/blanksteg i bland siffrorna i den högra listan och när området markeras ser vi summan nere på Statusfältet [Status Bar].

Visa tal med tusentalavgränsning

Vill du att talen ska visas med tusentalavgränsning kan du använda knappen för Tusentalavgränsning [Comma Style] på menyfliken Start [Home] och ändra visningen för antalet decimaler med knapparna bredvid.

Konvertera text till tal med automatik

Händer det ofta att du behöver konvertera text till tal, så kan Excel göra detta med automatik, via den nya funktionen Power Query som finns inbyggt i Excel version 2016 och som gratis tillägg till Excel version 2010 och 2013.

Vill du lära dig mer om Power Query har vi en separat e-kurs om detta på officekurs.se. Vår lärarledda kurs i Power Query/Power Pivot/ Power BI ger dig också massor av kunskaper inklusive en kursbok i Power Query och tillgång till alla e-kurser i Power-tilläggen.

Associerad kurs: Power Pivot & Power BI

Associerad e-kurs: Power Query eller Powerpaketet/Guldpaketet via www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...