MAXIFS – en maxad MAX-funktion

Funktionen MAXIFS

Funktionen finns i Microsoft 365 och från Excel 2019.

Ladda ner Excelfilen här

Funktionen MAXIFS [MAXIFS] är en funktion som kan returnera maxvärdet för ett cellområde utifrån ett eller flera villkor och uppställda kriterier. Funktionen liknar funktionerna SUMMA.OMF [SUMIF], ANTAL.OMF [COUNTIFS] och MEDEL.OMF [AVERAGEIFS], men istället för t.ex. summa beräknar funktionen maxvärdet. Det finns en ”systerfunktion” som heter MINIFS och som fungerar på samma sätt som MAXIFS, men beräknar minvärdet istället.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Funktionen består av minst tre funktionsargument:

  • max_intervall
  • kriterie_intervall1
  • kriterier1

Vill man lägga till ytterligare villkor/villkorsområde utökas antalet av de två sista funktionsargumenten.

Storlek och utformning av argumenten max_intervall och kriterie_intervall måste vara samma, annars returnerar funktionen #VÄRDEFEL!

I cell I7 beräknas det bästa (maximala) resultatet av gjorda quiz, specifikt för quiz-typen ”Sport”. I kolumnen Quiz finns flera olika quiz-typer, men med MAXIFS kan vi begränsa Excel att beräkna endast maxbeloppet för de rader i tabellen som är av quiz-typen ”Sport”.

I tabellens sista kolumn beräknas varje deltagares bästa resultat per quiz-typ. Då används två villkor/villkorsområden, så att MAXIFS-funktionen kan räkna ut det maximala värdet, dels med avseende på deltagare och dels per quiz-typ. Max_intervall är detsamma som i förra exemplet d v s kolumnen Resultat. Första kriterie_intervall är kolumnen Deltagare och kriterier1 är cellen för deltagarens namn (på samma rad som formeln görs). Sedan läggs ytterligare villkorsområde på som avser Quiz-kolumnen och ett villkor som är cellen för vilket quiz som avses (på samma rad som formeln görs).

Bonustips – visa endast maxvärde i sista kolumnen

För att endast skriva ut maxvärdet på de rader där maxresultatet uppnåtts, kan du omsluta ovanstående MAXIFS-funktion med en OM-funktion. Se bilden nedan:

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!