Matrisformler

Att använda sig av matrisformler i Excel ger dig en ny dimension till de traditionella funktionerna. Med matrisformler kan Excel utvärdera/beräkna flera värden (cellreferenser) samtidigt, istället för traditionellt bara ett åt gången. Detta gör att man kan lösa beräkningar i en enda cell i stället för att göra samma beräkning i flera celler.

En traditionell funktion/formel blir en matrisformel genom att bekräfta med Ctrl + Skift + Enter. Denna tangentbordskombination skapar klammerparanteser runt om formeln och visar att nu är det en matrisformel.

Exempel på matrisformel

I bilden nedan visas ett exempel på en enkel matris formel. En lista med produkter, antal sålda och pris. För att komma fram till en totalsumma för samtliga produkter krävs först att räkna ut alla individuella produktpriser och sedan summera upp dessa i ytterligare en beräkning.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Normalt sett kan SUMMA-funktionen endast addera ihop värden i ett eller flera områden. Men genom att använda en matrisformel med SUMMA-funktionen kan den hantera beräkning av matriser och sedan addera ihop resultatet av beräkningen.

Matrisformel

Matrisformel

I bilden visas (guldfärgade celler) traditionell beräkning av en total summa, varje rad beräknas individuellt och summeras i E10.

Detta löser man i en enda cell (blå fyllningsfärg) med en matrisformel, som beräknar alla individuella rader och sedan adderar ihop till en total summa. Hur hänger detta ihop?

Formeln för detta blir =SUMMA(C3:C8*D3:D8)

Första området (matrisen) ”Antal sålda” multipliceras med nästa område (matris) ”Pris”. Dessa områden måste vara lika stora och Excel multiplicerar första värdet i ena matrisen med första värdet i andra matrisen osv. Resultatet av denna ”inre” beräkning blir en ny matris med 7 värden (varje enskild beräkning). Men SUMMA-funktionen kan inte addera värden dessa värden eftersom SUMMA-funktionen förväntar sig ETT värde av en beräkning (men får 7 i detta fall). För att SUMMA-funktionen ska lösa detta måste man bekräfta formeln med Ctrl + Skift + Enter.

Nu får formeln ett nytt utseende: {=SUMMA(C3:C8*D3:D8)}

Det blir klammerparanteser runt om formeln vilket indikerar att det nu är en matrisformel. Med detta trick kan nu SUMMA-funktionen addera ihop resultatet av flera beräkningar och visar en totalsumma.

En matrisformel kan alltså ersätta en mängd andra ”delberäkningar” i ett kalkylblad, vilket kan få ner storleken avsevärt om man har stora datamängder och beräkningar. Dessutom får man fler möjligheter att skapa smarta formler och göra beräkningar som annars skulle kräva uppdelning i flera steg.

När du skapar matrisformler, tänk på!

  1. För att skapa en matrisformel måste man avsluta/bekräfta med Ctrl + Skift + Enter. Formeln ska få klammerparanteser runt om.
  2. Att göra klammerparenteser manuellt fungerar inte för att skapa en matrisformel.
  3. Varje gång man redigerar en matrisformel måste man bekräfta med Ctrl + Skrift + Enter igen för att formeln fortsatt ska vara en matrisformel.

OBS! Exemplet ovan går även att lösa med en helt annan funktion; PRODUKTSUMMA. Formeln skulle i s f se ut enligt följande:
=PRODUKTSUMMA(C3:C8;D3:D8)
(Notera att denna formel inte är en matrisformel. Har du tillgång till vår e-Learning på www.officekurs.se kan du läsa mer om PRODUKTSUMMA i Fördjupningskursen under kursdelen Matematiska funktioner).

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!