Markera all text med liknande formatering i Word

Ibland kan ett Word dokument se ut som rena kidnappingsbrevet med text i olika typsnitt och formateringar, när text har klippts och klistrats från olika källor.

Det går att snabbt att ta bort all formatering på all text samtidigt. Men ibland önskar man att visst utseende ska vara kvar och det kan vara jobbat att behöva gå igenom hela texten och lägga tillbaka rätt formatering på texten igen.

Då går det att använda funktionen Markera all text med likande formatering [Select All Text With Similar Formatting] i Word. Det fungera nästan som målarpenseln Hämta format [Format Painter], fast tvärt om.

Ladda ner exempelfilen här.

Menyvalet Markera

I gruppen Redigering [Editing] på menyfliken Start [Home] i Word hittar du alternativet Markera [Select]. Här hittar du möjligheten att Markera all text med likande formatering [Select All Text With Similar Formatting].

Markera text

I detta exempel finns det bokstäver som är större än övrigt text mitt inne i styckena. Vi vill snabbt ändra alla text med felaktig storlek, utan att behövs använda målarpenseln Hämta format [Format Painter] och själva sitta och ”måla över” orden förhand, genom hela dokumentet.

Gör så här i stället:

  1. Markera ett eller flera ord med det oönskade utseendet.
  2. Välj alternativet Markera all text med likande formatering [Select All Text With Similar Formatting] i gruppen Redigering [Editing] på menyfliken Start [Home] under knappen Markera [Select].
  3. Välj den önskade punktstorlek, typsnitt eller punktnumrering som texten ska ha.

Ändra rubrikformat

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Att markera all text med liknande formatering fungerar även om du har använt formatmallar för att lägga på rubrikformat på din text. Du kan vilja ändra så, att all text med rubriknivå 2 i stället ska bli rubriknivå 3.

  1. Markera en rad med ett visst rubrikutseendet.
  2. Välj alternativet Markera all text med likande formatering [Select All Text With Similar Formatting], under knappen Markera [Select].
  3. Välj ett annan rubriknivå i galleriet för Formatmallar [Styles].

En bild som visar valv, silhuett

Automatiskt genererad beskrivning Tips!

Du kan snabbt ta bort all formatering på all text samtidigt, om du först marerar all text, till exempel med kortkommandot Ctrl + A och sedan klickar på knappen Rensa alla formatering [Clear All Formatting] på menyfliken Start [Home].

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.