Månadsnummer till text

Excel har en mycket bra inbyggd kalenderfunktionalitet som man kan använda i olika sammanhang när man vill laborera med datum. Men ibland finns inte den direkta funktionaliteten man är ute efter och då får man hitta en egen lösning på sitt datumproblem.

I detta exempel har vi en lista med siffrorna 1-12 (A-kolumnen) som står för olika månader och jag vill ha motsvarande månadsnamn i B-kolumnen. Det finns flera lösningar till detta problem där en lösning skulle vara att ha en uppslagstabell med siffror och månader som man sedan använder LETARAD [VLOOKUP] för att hitta rätt månadsnamn. Men här ska vi använda en formel som lösning.

Först och främst behöver vi använda en funktion för att Excel ska förstå att siffran är ett månadsnummer och det gör vi med datum-funktionen DATUM [DATE]. Här anger man år, månad, dag i de tre argument som används. Eftersom år och dag inte spelar någon roll för vilken månad det är så kan vi ange samma hela vägen 2018 för år och 1 för dag.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Så första delen av formeln blir:

=DATUM(2018;A2;1)
=DATE(2018;A2;1)

Detta ger ett korrekt datum för respektive månadsnummer som vi använder i nästa funktion. Denna funktion blir TEXT som man kan använda för att visa resultatet med ett anpassat talformat – i detta fallet endast månadsnamnet istället för hela datumet. Det anpassade talformatet för att visa ett datum med bara månadsnamnet är MMMM. 4 stycken M i en följd. Formeln blir:

=TEXT(DATUM(2018;A2;1);”MMMM”)
=TEXT(DATE(2018;A2;1);”MMMM”)

Det anpassade talformatet måste vara inom citattecken. Nu visas månadsnamnet för helt utskrivet i cellen. För att snygga till texten med inledande stor bokstav så använder man funktionen INITIAL [PROPER]. Denna text-funktion gör stor bokstav på varje ord/text i en cell. Formeln blir:

=INITIAL(TEXT(DATUM(2018;A2;1);”MMMM”))
=PROPER(TEXT(DATE(2018;A2;1);”MMMM”))

Sedan är det bara att kopiera denna formel för resten av kolumnen och varje siffra får nu motsvarande månad i nästa kolumn.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.