LOOKUPVALUE – Power Pivot

Funktionen LOOKUPVALUE

Det här tipset om DAX-funktionen LOOKUPVALUE är ett tips i tillägget Power Pivot. Funktionen fungerar på samma sätt i Excel som i Power BI. Tipset riktar sig främst till dig som redan jobbar i Power Pivot och/eller Power BI.

Om du arbetat i Power Pivot har du kanske använt dig av funktionen RELATED, som med hjälp av relationer mellan tabeller, enkelt kan leta upp värden mellan tabellerna. Ungefär som en förenklad LETARAD-funktion i Excel.

Så funkar LOOKUPVALUE

I Power Pivot finns också en möjlighet att leta upp värden mellan tabeller, utan att det finns relationer mellan tabellerna. Vid tillfällen där du inte har (eller kan) använda dig av relationer mellan tabeller, kan du istället använda funktionen LOOKUPVALUE.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Syntax: LOOKUPVALUE(Resultatkolumnnamn; Sökkolumnnamn1; Sökvärde1;…)

I exemplet nedan finns två tabeller. Tabellen Valuta innehåller uppgifter om valuta och valutakurs. Tabellen Forsaljning innehåller försäljningsuppgifter. Du behöver nu skapa en beräknad kolumn i tabellen Forsaljning som räknar ut försäljningen i svenska kronor.

Du skapar en ny beräknad kolumn i tabellen FORSALJNING med följande formel:

=LOOKUPVALUE(VALUTA[Kurs];VALUTA[Valuta];FORSALJNING[Valuta])

Ovanstående formel kommer att hämta rätt valutakurs för rätt rad i tabellen, precis som motsvarande LETARAD-funktion hade gjort i Excel.

Du kan också skapa en beräknad kolumn som direkt genererar SEK-beloppen enligt följande:

=LOOKUPVALUE(VALUTA[Kurs];VALUTA[Valuta];FORSALJNING[Valuta])*FORSALJNING[Valutabelopp]

LOOKUPVALUE passar bra då du eftersöker ETT värde. Skulle formeln träffa flera värden genereras ett felvärde. Du kan också lägga till ett slutligt funktionsargument (se ”123” nedan) för att generera detta värde istället för felvärde. Om man ska relatera till standard Excel, kan man säga att LOOKUPVALUE är som en LETARAD-funktion med en inbyggd OMFEL-funktion 😀.

=LOOKUPVALUE(VALUTA[Kurs];VALUTA[Valuta];FORSALJNING[Valuta];123)

Använd LOOKUPVALUE vid de tillfällen du inte har möjlighet att använda dig av relationer.

Vill du lära dig mer om Power Pivot

www.officekurs.se hittar du en omfattande e-kurs i Power Pivot. Där finns också ett e-kurspaket som inkluderar Power Query och Power BI – det så kallade Powerpaketet.

www.infocell.se hittar du öppna lärarledda kurser i Power Pivot, Power Query och Power BI. Kontakta oss gärna om ni är intresserade av en anpassad kurs på plats hos er. Vi håller kurser i hela Sverige.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.