Letarad med ungefärlig matchning

LETARAD (VLOOKUP) har två varianter, den vanligaste är att man letar upp en exakt matchning av text (eller siffror). Den andra varianten är ungefärlig matchning och används på värden (oftast tal) för att hitta ”nästan rätt”. För att tillämpa detta så har man oftast en egen hjälptabell, där man sätter upp gränsvärden och motsvarande resultat för gränsvärdet.
Man kan tänka sig många olika tillämpningsområden, men i detta exempel har vi en lista med resultat med poäng där vi ska betygsätta varje resultat enligt en egen mall. Sedan använder vi LETARAD (VLOOKUP) för att automatiskt generera rätt betyg för varje resultat.

Letarad ungefärlig matchning

Ladda ner övningsfilen här.
Nästa steg blir att skapa en hjälptabell där vi själva kan bestämma betygsgränserna och vad som ska synas för varje betygsgräns. Det kan vara text, siffror eller precis vad som helst.

Letarad ungefärlig matchning

 

Hjälptabellen måste vara utformad på ett visst sätt för att LETARAD (VLOOKUP) ska fungera.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

  • I första kolumnen ska gränsvärdena finnas
  • Gränsvärdena måste vara sorterad i stigande ordning (börja med 0 i första cellen för att undvika fel)

Sätt en text eller ett värde för varje gräns, det som kommer att föras över till vår lista sedan.

LETARAD (VLOOKUP) med ungefärlig matchning fungerar sedan så här:

När ett tal matchas mot hjälptabellen, exempelvis 56. funktionen kontrollerar när gränsen är nådd – i detta exempel når inte värdet upp till gränsvärdet 60 och faller då tillbaka ett steg till 40. Hämtar sedan Betyget för just 40 som är C. Alltså skulle värdet 56 få betyget C.

I en förklarande tabell skulle detta exempel se ut så här:

Letarad ungefärlig matchning

Funktionen LETARAD (VLOOKUP)

Till listan och första tomma cellen C2. Där skriver vi in funktionen med följande argument:

Letarad ungefärlig matchning

B2 – cellen med värdet som ska matchas mot hjälptabellen

$E$2:$F$5 – området för hjälptabellen. Lås med absolut cellreferens, F4 för att kunna kopiera neråt i listan

2 – hämta innehållet i andra kolumnen från hjälptabellen

SANT – ungefärlig matchning för LETARAD (VLOOKUP), som vi ska ha i detta exempel

Letarad ungefärlig matchning

Första betyget i listan blir D, eftersom värdet 24 inte når upp till gränsvärdet 30 och faller tillbaka ett steg till 0 vilket innebär betyg D.

Kopiera formeln hela kolumnen ner och få rätt betyg för alla resultat i listan.

Letarad ungefärlig matchning

Nu finns en koppling mellan betygen och hjälptabellen, det betyder att man kan ändra gränsvärdena och/eller betygens text och få direkt uppdatering. Vill man inte ha kopplingen aktiv längre så kan man kopiera och klistra in som värden.

Tips!

Med detta exempel som mall kan du applicera samma metod på helt egna exempel. Utformningen av hjälptabellen är det som skiljer. Exempelvis hur många gränsvärden man vill ha och vilka intervall (behöver inte vara jämna intervall).

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!