LETARAD – en nyttig funktion i Excel

LETARAD-funktionen är en funktion som många Excelanvändare kan ha stor nytta av i sitt arbete vare sig man arbetar som ekonom, säljare eller något annat.

Jobbar du med större tabeller/listor eller använder kalkyler kopplade till databaser/listor kommer LETARAD ofta väl till pass.

Kan du inte använda LETARAD-funktionen idag, titta på dessa videos och prova dig fram i övningsmaterialet.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ännu mer videofilm om LETARAD-funktionen finner du på officekurs.se.

Övningsfil:LETARAD.xlsx

 

 

LETARAD

Funktionen LETARAD (VLOOKUP) används i tabeller för att söka upp ett värde från en kolumn och återge ett annat värde från en annan kolumn från samma rad. Ett exempel skulle kunna vara ett adressregister där man söker på en person och får returnerat den personens telefonnummer från en annan kolumn i registret. Några punkter att tänka på för att LETARAD ska fungera.

  • LETARAD letar ALLTID efter ett fast ”letauppvärde” i områdets VÄNSTRA kolumn.
  • LETRAD returnerar sedan ett värde från en annan kolumn till HÖGER om letaupp-kolumnen
  • Kolumnen till vänster räknas som nummer 1, nästa kolumn nummer 2 och så vidare
  • Letauppkolumnen får inte innehålla överflödiga tecken som exempelvis mellanslag före eller efter.

Det finns 2 varianter av LETARAD (VLOOKUP)

  • Exakt matchning (FALSKT eller 0), vilket är det vanligaste för letauppvärdet.
  • Ungefärlig matchning (SANT eller 1), används för att matcha värden i en kolumn. Kräver att letaupp-kolumnen är sorterad i stigande ordning.

 

Exakt matchning

Detta är den vanligaste varianten av LETARAD och kan användas på alla olika typer av värden (text, tal, datum osv.). Dock krävs det att letaupp-kolumnen innehåller unika värden då LETARAD ”stannar” vid första träffen. Finns det dubbletter så kommer inte LETARAD att hitta dessa. Letauppkolumnen behöver INTE vara sorterad.
Syntaxen för LETARAD är följande:

Letarad21

Letauppvärde – en cellreferens till vilket värde som ska gälla för sökningen

Tabellmatris – området, tabellen, listan där letauppkolumnen är längst till vänster

Kolumnindex – från vilken kolumn i tabellmatrisen ska resultatet visas från, räknas från 1 och uppåt.

Ungefärlig – ska sättas till FALSKT eller 0 vid exakt matchning, om det utelämnas blir det SANT
I exemplet (Letarad med olika exempel – bladet Namnlista) finns ett färdigt exempel med LEATRAD i cellen G6. Vi tittar närmare på hur funktionen är konstruerad:

Letarad

 

Letauppvärdet är en referens till F6 (Gustav). Tabellmatrisen är listan med namn och ålder. Letauppvärdet används i första kolumnen i tabellmatrisen. Kolumnindex är satt till 2 vilket är den andra kolumnen i tabellmatrisen och det är från denna kolumn som värdet returneras (ålder). Till sist är alternativet FALSKT valt för exakt matchning av letauppvärdet.

Ändra letauppvärde till ett nytt namn och se hur funktionen nu visar ett nytt resultat.

Tips! Letauppvärdet kan innehålla så kallade wildcards för sökning (* och ?)

Om letauppvärdet inte hittas så returneras felmeddelandet #SAKNAS!

Du gillar kanske också...