Låsa celler i Excel – absolut och relativ cellreferens

När man börjar bygga egna kalkyler och beräkningar är det grundläggande och mycket viktigt att veta hur man använder absoluta och relativa cellreferenser. Genom att kombinera dessa två olika cellreferenstyper kan man förenkla och effektivisera sitt formelarbete i Excel avsevärt. Titta på videon nedan och läs vårt skrivna tips härunder och lär dig hur du gör effektiva formler genom att låsa celler i Excel.

Tidigare har vi sett att cellreferenserna bygger på kolumnbokstäverna (kolumnrubriker) och radsiffrorna (radrubrikerna) i kalkylbladet. När vi kopierar formler nedåt (eller uppåt) förändras radnumret i kopian och när vi kopierar formler åt höger (eller vänster) förändras kolumnbokstaven. I exemplet nedan kopierar vi formeln som finns i cell C2 (=B2*2%) till cell C3. När vi klistrar in vår kopiering i cell C3 har Excel ändrat formeln till =B3*2%. När formlerna byter radnummer och/eller kolumnbokstav kallas det att cellreferenserna är relativa.

absolut cellreferens

Relativa cellreferenser används som standard i programmet. När du använder absoluta cellreferenser (som är motsatsen till relativa cellreferenser) vid kopiering, kommer den nya formeln att innehålla exakt samma cellreferenser som originalformeln.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

För att använda absoluta cellreferenser och behålla samma cellreferenser som originalformeln måste du låsa formeln. Det gör du genom att sätta dollartecken ($) framför den del av referensen som ska vara låst/absolut. Sätter du ett dollartecken före bokstaven kommer kolumnreferenser att vara samma som originalformeln och sätter du ett dollartecken före radnumret kommer radreferensen att vara samma som originalformeln. Om man endast låser en av rad- och kolumnreferenserna kallar man cellreferensen för blandad cellreferens.

I exemplet nedan har vi aktuell EUR-kurs i cell B1. I listan nedan har vi olika fakturor med belopp i EUR. I cellerna C4:C7 vill vi räkna ut SEK-beloppet med hjälp av EUR-kursen i cell B1. Om vi skriver in =B1*B4 (se A i bilden nedan) och sedan kopierar ner denna formel till cellerna C5:C7, så kommer B1 i formeln att ändras till C1, vilket gör att EUR-beloppet i cell B5 multipliceras med noll (cell B2) (se B i bilden nedan).

Vi behöver låsa cell B1 så att programmet hela tiden tittar i cell B1 när vi kopierar vår formel nedåt. När vi klickar på cell B1 så klickar vi på F4-tangenten (Command+T på Mac) en gång så omvandlas cellreferensen till absolut ($B$1), vilket vi vill ha. Klickar man ytterligare en gång på F4 så blir kolumnen relativ och raden absolut (B$1) och klickar man en tredje gång så blir raden relativ och kolumnen absolut ($B1). För att återgå till en helt relativ cellreferens så klickar man en fjärde gång. Använd F4-tangenten och undvik att manuellt skriva in dollartecknet så minimerar du manuella misstag.

I C och D i bilden nedan ser vi hur vi kan kopiera ner vår formel och erhålla korrekt beräkning av SEK-belopp. Vi hade faktiskt också kunna använda oss av en blandad cellreferens istället för en absolut. Det hade räckt att låsa raden i cellreferensen – d.v.s. B$1 istället för $B$1.

relativ cellreferens

Många gånger behöver man använda sig av en mix av relativa, blandade och absoluta cellreferenser. Vi ser på ytterligare ett exempel nedan. Vi har en lånekalkyl där vi ska räkna ut räntekostnaden i SEK beroende på om vi lånar 1.000.000 i tre olika valutor till sju olika räntesatser. Genom att sätta lånebeloppet helt låst ($B$7) och endast låsa raden för valutan (C$7) och endast kolumnen för räntesatsen ($B13) så kommer vi kunna kopiera formeln till alla andra celler.

absolut cellreferens

I denna 12 minuter långa utbildningsvideo berättar vi om de olika cellreferenserna samt hur och när de kan användas.

F4-tangenten på bärbara datorer

På många bärbara datorer har funktionstangenterna dubbla betydelser. Då kan du behöva hålla ned Fn-tangenten samtidigt som du använder tangenten F4, för att få fram $-dollartecknen.

Du kan också skriva in $-dollartecknen förhand, genom att använda tangenten AltGr (till höger om mellanslag) och siffran 4, på tangentbordet.

Övningsfil med facit finner du här: Tips9 – Absolut-Relativ referens.xlsx

Du gillar kanske också...

2 svar

 1. Ulrik Wehtje skriver:

  F4 fungerar inte i nya versioner av Excel för att låsa referenser (absolut/relativ).
  Finns det ett nytt snabbkommando?

  • Tobias Ljung skriver:

   F4 fungerar fortfarande precis som det alltid gjort. På bärbara datorer behöver man ibland även använda tangenten Fn + F4.
   Beskriv mer ingående eller kontakta oss om du vill ha hjälp.
   /Tobias Ljung

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!