Låsa avsnitt i OneNote med lösenord

I OneNote kan man skydda ett helt avsnitt (flik) med ett lösenord. Det betyder att alla sidor i avsnittet blir låsta. Detta är ett utmärkt alternativ som gör det möjligt för flera att kunna dela samma anteckningsbok men att vissa avsnitt är skyddade med lösenord för att begränsa åtkomst för vissa användare.

Så här sätter du lösenord för ett avsnitt:

 1. Högerklicka på avsnittsfliken.

  Låsa avsnitt i OneNote med lösenord

 2. Välj alternativet Lösenordskydda det här avsnittet (Password Protect This Section).
 3. Klicka på knappen Ange lösenord (Set Password) i panelen till höger i programmet.

  Låsa avsnitt i OneNote med lösenord

 4. Skriv in lösenordet, upprepat i båda fälten. Klicka på OK.
  Tänk på att lösenordet gör skillnad på stora/små bokstäver.

Låsa avsnitt i OneNote med lösenord

Nu är avsnittet skyddat/låst med det angivna lösenordet. Dock så blir inte avsnittet låst med en gång. Standardinställningen är att avsnittet låses automatiskt efter 5 minuter efter man har arbetat med det. Detta går att ändra på via Arkiv/Alternativ/Avancerat/Lösenord.

Det går dock att låsa avsnittet direkt med kortkommandot Ctrl +Alt + L.

När ett avsnitt är lösenordskyddat finns det möjlighet att både Ändra lösenord (Change Password) och Ta bort lösenord (Remove Password) via panelen till höger som aktiveras via menyfliken Granska (Review) och knappen Lösenord (Password).

Låsa avsnitt i OneNote med lösenord

Några tips och punkter att tänka på när det gäller att låsa avsnitt i OneNote.

 • Lösenord kan bara sättas på avsnitt och inte på hela anteckningsboken eller enstaka sidor. Detta medför att man kan få ändra strukturen på sin Anteckningsbok.
 • Lösenordet är skiftlägeskänsligt (lösenordet gör skillnad på stora och små bokstäver), se till att inte Caps Lock är aktiverat när du anger ditt lösenord.
 • Om du glömmer av ditt lösenord så går det inte att låsa upp avsnittet på något annat sätt. Det är viktigt att komma ihåg lösenordet med andra ord annars kan informationen vara borta.
 • Innehåll i avsnitt som är lösenordskyddade kommer inte inkluderas i sökning i anteckningsboken. För att inkludera innehållet så måste avsnittet först låsas upp.

Du gillar kanske också...