Lås rubriker

För att underlätta när du skrollar/bläddrar i en Excellista är det mycket användbart att kunna låsa fast rubrikerna så att de är synliga. Att låsa rubriker kan du göra både för rader och kolumner. Vi kommer se här hur man låser rubriker på olika sätt.

Ladda ner exempelfilen här.

Lås rubriker

På menyfliken Visa [View] finns knappen Lås fönsterrutor [Freeze Panes].

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Här finns det tre val för olika typer av låsningar och följande förklaringar:

  • Lås fönsterrutor [Freeze Panes] – Låser både rad och kolumn på samma gång. Markörens poistion på kalkylbladet avgör var låsningen hamnar.
  • Lås översta raden [Freeze Top Row] – Låser översta raden i klakylbladet som du ser. Om du har skrollat ner en bit i kalkylbladet så är det raden som är överst som låses.
  • Lås första kolumnen [Freeze First Column] – Låser kolumnen längs till vänster i kalkylbladet som du ser. Om du har skrollat i sidled och väljer detta alternativ så blir det första kolumnen du ser till vänster som låses.

Att låsa översta raden eller första kolumnen så gäller det att du har skärmbilden i Excel på rätt ställe. Alltså att det är just översta raden eller första kolumnen du ser och vill låsa. Detta kan vara enklast om listan är enkelt uppställ med rubriker i rad 1 eller rubriker i kolumn A för att låsa just dessa.

För att få större kontroll på låsningen så är det bättre att använda alternativet Lås fönsterrutor [Freeze Panes] och ha markören placerad på rätt ställe.

Lås rubriker exakt

För att låsa både rad och kolumn exakt så måste markören placeras på rätt ställe.

Regeln säger att raden ovanför markören (röd pil) och kolumnen till vänster (blå pil) om markören blir låsta. Vet vi detta så kan vi placera markören på rätt position före vi väljer att göra låsningen.

I exemplet ovan ska vi låsa rubrikraden (rad 3) så att den alltid är synlig när vi skrollar ner i listan. Eftersom det inte är översta raden så måste vi placera markören på rätt ställe innan vi låser.

I detta exempel ska markören placeras i cell A4. Då låses raden ovanför (rad 3) samt kolumnen till vänster. Men det finns ingen kolumn till vänster om A-kolumnen därför blir det ingen låsning i sidled.

När markören är placerad i A4 så väljer vi på menyfliken Visa [View], Lås fönsterrutor [Freeze Panes] och sedan Lås fönsterrutor [Freeze Panes].

En tunn linje kommer nu att synas under rad 3 som indikerar att denna rad (och rader ovanför) är låsta vid skrollning nedåt i listan.

När vi nu skrollar nedåt i listan så blir det tydligt och enkelt att utläsa vad värdena i de olika kolumnerna betyder då rubrikerna alltid är synliga.

Ta bort låsning

Om du vill ta bort låsningen så klickar du på samma alternativ som tidigare, menyfliken Visa [View] och knappen Lås fönsterrutor [Freeze Panes]. Nu har översta alternativet ändrat namn och det står istället Lås upp fönsterrutor [Unfreeze Panes]. Välj detta alternativ och låsningen försvinner. Det spelar ingen roll var markören är placerad.

Lås kolumn och rad

För att låsa en kolumn som alltid ska vara synlig vid skrollning i sidled fungerar det på samma sätt som att låsa rad på exakt position.

I exemplet ovan ska vi låsa kolumn A (Land) för att alltid synas när vi skrollar listan åt höger. Eftersom kolumnen till vänster blir låst i förhållande av markörens position behöver vi placera markören i B-kolumnen.

Men just i detta exempel ska vi åter ta hänsyn till rubrikerna i rad 3 som också ska låsas så den exakta positionen för markören blir B4. Då låser vi både A-kolumnen och rad 3 samtidigt.

På menyfliken Visa [View], Lås fönsterrutor [Freeze Panes] och sedan Lås fönsterrutor [Freeze Panes].

Nu kan vi skrolla i sidled utan att länderna försvinner, de är alltid synliga. Men även rubrikerna i rad 3 är synliga när vi skrollar nedåt i listan.

Med denna låsning kan vi enkelt jämföra uppgifter i listan på ett enkelt sätt.

Tänk på

När man låser rubriker på detta sätta så påverkar det inte utskriften. Alltså kommer inte rubriker hamna överst på varje blad, det är en annan inställning som måste göras.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...