LÄNGD

I Excel finns en enkel men många gånger mycket användbar funktion för att räkna antal tecken i en cell. Funktionen heter LÄNGD [LEN] och du behöver bara ange vilken cell som ska räknas tecken i. Bara att räkna tecken i en cell kan finnas olika användningsområden för men det går att kombinera denna funktion med andra funktioner för att få till en mer komplex lösning. Detta ser vi på ett exempel längre ner i detta tips.

Ladda ner exempelfilen här.

Funktionen LÄNGD

För att använda funktionen anger vi endast cellreferensen för den cell vi vill räkna antal tecken i. I exemplet nedan ser vi att cell B3 innehåller 15 tecken då även mellanslag räknas.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

I cell B4 har vi en sammanhängande teckenserie och resultatet blir 10 tecken.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Det spelar ingen roll vilken typ av tecken som används. Alla tecken som du skriver in via tangentbordet räknas och det är oftast det du ser i cellen.

Talformat

Något som kan vara lite lurigt är när vi använder talformat för att ändra utseende på innehållet i celler. Då kan vi inte direkt avgöra hur många tecken det finns i cellen.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I cell C6 ser vi att antal tecken är 7 för cell B6, men det ser ut att vara fler tecken i cellen. Detta beror på att talformatet Valuta lägger till tusentalsavgränsare samt valutaenhet men detta räknas inte av funktionen LÄNGD [LEN]. Det är endast det underliggande värdets tecken som räknas. Ännu knepigare är det när vi använder datum. För Excel är varje datum ett serienummer (tal). I exemplet ovan är det aktuella datumet ett serienummer bestående av 5 siffror. Ändrar man talformatet i cellen till Allmänt [General] så visas det underliggande värdet i cellen.

LÄNGD med andra funktioner

Det kan vara användbart att räkna totala antalet tecken i en cell för att kunna söka ut en exakt position. Denna position kan sedan användas för andra funktioner för att lösa en uppgift. I följande exempel har vi en lista med projekt och datum. Vi ska plocka ut datumet för varje rad.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

I exemplet ser vi att en gemensam nämnare är ett understreck före datumet och detta ska vi utnyttja. Vi kommer använda tre funktioner för detta:

SÖK [SEARCH] – söker ut positionen för understrecket.

LÄNGD [LEN] – räknat totalt antal tecken i cellen.

HÖGER [RIGHT] – plockar ut X antal tecken från höger i cellen.

Om vi vet positionen för understrecket och subtraherar det med totalt antal tecken så vet vi hur många tecken som blir ”kvar” bakom understrecket. Detta är då hur många tecken som ska plockas ut. Eftersom det är samma förutsättningar så blir detta en dynamisk lösning för alla rader i exemplet.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Först söker vi ut positionen för understrecket. Det blir position (antal tecken) räknat från vänster i cellen.

I nästa kolumn kan vi nu räkna fram hur många tecken datumet är.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Genom att ta totalt antal tecken minus positionen för understrecket. Resultatet blir alltså hur många tecken från höger vi behöver plocka ut för att visa datumet.

Så i tredje kolumnen använder vi detta värde.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När förutsättningarna är samma kan vi bara kopiera formeln för alla rader. Detta går naturligtvis att lösa i en cell och då blir formeln:

=HÖGER(B3;LÄNGD(B3)-SÖK(”_”;B3))

=RIGHT(B3;LEN(B3)-SEARCH(”_”;B3))

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!