Laborera med datumfunktioner i Excel

Utifrån ett datum i en cell så kan man få ut mycket mer information än bara datumet i Excel. Det finns flera olika inbyggda datumfunktioner du kan använda men även olika sätt att visa datum eller underliggande information genom att ändra på formatet.

Hämta exempelfilen här.

Datumfunktioner

  1. I detta exempel utgår vi från en datumfunktion som alltid genererar dagens datum. Den kräver inga argument utan skrivs bara in i cellen på följande sätt =IDAG() [=TODAY()] . Denna funktion uppdateras automatiskt varje dag och visar dagens datum och det kan användbart i flera sammanhang.

  1. Nästa datumfunktion vi använder blir ÅR [YEAR], den visar endast årtalet från ett datum. På rad 6 kan vi se att ÅR-funktionen används för IDAG-funktionen vilket resulterar i året för dagens datum. Här går det naturligtvis att referera till en annan cell med ett datum i stället för att använda IDAG [TODAY].
  2. Vi fortsätter med rad 8 och då är det datumfunktionen MÅNAD [MONTH] som används för att visa månadsnummer för ett angivet datum. I detta exempel är det åter IDAG-funktionen som används. Resultatet av denna funktion blir siffran 1–12 för motsvarande månad på året.
  3. Vidare på rad 10 så använder vi datumfunktionen DAG [DAY] vilken resulterar dagsiffran för angivet datum. Även här används IDAG-funktionen som exempel.

Med dessa tre datumfunktioner (ÅR, MÅNAD, DAG) kan du alltså bryta ut beståndsdelarna från ett datum för att exempelvis användas för vidare beräkningar.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Visa datum med olika textformat

Som avslutande exempel ska vi även se att Excel kan visa både månad och veckodag från ett datum med text. Detta är ett mycket användbart tips för att förtydliga rapporter och andra visualiseringar när du arbetar med datum.

  1. På rad 13 används funktionen TEXT som konverterar ett visningsformat till ett annat. Här används formatkoder för olika anpassade talformat och det är inte enbart datum som detta är gångbart för. Funktionen TEXT har två argument, dels grundvärdet och sedan även formatet för hur resultatet ska visas. I detta fall används dagens datum IDAG [TODAY] som grundvärde och sedan formatkoden ”MMMM”. Resultatet blir nu att månadsnamnet skrivs ut för dagens datum (eller det datum som grundvärde man väljer). Formatkoden skall här anges inom citattecken för att fungera korrekt.
  2. Sedan på rad 15 så är uppställningen snarlik men formatkoden är annorlunda. Genom att använda formatkoden ”DDDD” så skrivs istället motsvarande veckodag ut i cellen.

Som sammanfattning har vi nu sett att utifrån ett datum kan vi få ut mer information för att kunna använda i valda sammanhang.

e-kurser i Excel hittar du på www.officekurs.se

Lärarledda kurser i Excel hittar du på www.infocell.se

 

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!