Kryssrutor i Excel

Kryssrutor i Excel

Det går att infoga klickbara kryssrutor i Excel via så kallade formulärkontroller. Förutom att dessa kryssrutor är klickbara så ska vi i detta tips även se hur man kan kontrollera status för varje kryssruta.

Ladda ner exempelfilen här.

Aktivera fliken Utvecklare [Developer]

För att komma åt kryssrutorna i Excel måste du visa fliken Utvecklare [Developer].

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 • Högerklicka på någon av de befintliga flikarna.
 • Välj Anpassa menyfliken [Customize the Ribbon].
 • Bocka för Utvecklare [Developer] (se bild nedan). Klicka OK.

Nu ska du ha denna nya flik och de verktyg som behövs för att skapa kryssrutor. Det finns även andra typer av formulärkontroller som du kan infoga.

Infoga kryssruta

På menyfliken Utvecklare [Developer], klicka på knappen Infoga [Insert] och välj ikonen för kryssruta.

Klicka sedan i kalkylbladet och en kryssruta infogas.

Det blir som en figur som flyter ovan rutnätet på kalkylbladet och går att flytta till en ny position. Det kommer även med en text till höger om kryssrutan. Denna text går att ändra eller ta bort.

Kryssrutan är nu fullt fungerande, det går att bocka i och bocka ur rutan. På samma sätt kan du skapa flera kryssrutor och placera ut på kalkylbladet.

När kryssrutan är klickbar så kan det vara lite knepigt att markera den för att exempelvis ändra position på kryssrutan. Högerklicka på kryssrutan för att aktivera ”markerings-ramen” igen. Där finns det också en del alternativ att välja på och vi ska här sudda ut texten som följer med.

 • Högerklicka på kryssrutan
 • Välj Redigera text [Edit Text]
 • Sudda ut texten, klicka utanför ramen så endast kryssrutan blir kvar.

I detta exempel ska vi ha 10 kryssrutor i motsvarande rader i en lista och då finns det ett bra trick.

 • Placera kryssrutan på första cellen i lista.
 • Dra sedan med fyllhandtaget för denna cell nedåt för så många rader du har i listan.
 • Därefter har du en prydlig rad med kryssrutor på varje rad i en lista.

Kontrollera status för kryssrutan

Nästa steg blir att kontrollera status för kryssrutan (i- eller urbockad). Detta syns naturligtvis men det går att länka status till en cell och då går det att använda värdet i formler för exempelvis beräkningar.

 • Högerklicka på en kryssruta och välj Formatera kontroll [Format Control]
 • I följande dialogruta välj fliken Kontroll [Control] och ange en Cellänk [Cell link] genom att klicka på en cell i kalkylbladet. I exemplet väljer jag en cell på samma rad som kryssrutan men ett par kolumner till höger.När kryssrutan är ibockad visas SANT [TRUE] och FALSKT [FALSE] i den länkade cellen.

 • Gör samma inställning för övriga kryssrutor och läka till celler på respektive rad.
 • Med dessa länkade celler kan vi nu skapa en egen kontroll med en formel för hur många Projekt som är ibockade.

Med formeln räknar vi hur många av de länkade cellerna som innehåller SANT [TRUE] (ibockad).

ANTAL.OMF [COUNTIFS] fungerar utmärkt för detta ändamål.

Sugen på mer Excelkunskaper i ovanstående nivå?

Kolla in våra lärarledda kurser Excel för Ekonomer och Excel Master Class på www.infocell.se.

Läs mer om våra självstudiekurser i Excel på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!