Kopiera referenser i formler

Ibland vill man kopiera formler och behålla exakt de kopierade cellreferenserna och klistra in dessa någon annanstans. I exemplet nedan vill vi kopiera formlerna i cell G5:G8 till rad 18-21 i kalkylarket. Om vi bara kopierar och klistrar in så får vi felvärde eftersom Excel som standard kopierar och klistrar in relativa positioner.

Kopiera formler

För att lösa detta gör vi följande:

1) Markera området vi vill kopiera.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-Learning i Excel & Office-paketet

2) Under menyfliken FORMLER klickar du på knappen Visa formler. Nu visar formler istället för värden i cellerna.

3) Kopiera dessa celler och klistra in dem i t.ex. Anteckningar.

4) I Anteckningar väljer du att markera allt (Ctrl+A) och kopierar (Ctrl+C).

Kopiera formler

5) Växla tillbaka till Excel och markera cellen där du vill börja klistra in formlerna och välj klistra in (Ctrl+V).

Kopiera formler

6) Klicka sedan på knappen Visa formler igen så att formlerna döljs och värdena syns igen.

Kopiera formler

KLART!

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...