Kopiera icke sammanhängande celler

Kopiera celler som inte är intilliggande måste göras på rätt sätt. Du måste markera områden som har samma dimension och ligger i samma kolumn och rad för att kunna kopiera detta område.

Vi utgår från en enkel lista där vi ska kopiera olika delar från.

Hämta exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Kopiera sammanhängande område

Att kopiera ett sammanhängande område går alltid. I bilden nedan är rubriken och de tre första raderna i lista markerade och sedan kopierade.

Detta område är nu redo för att klistra in precis som originalet är markerat.

Kopiera icke sammanhängande område

Nästa exempel ska rubriken samt tre rader från listan kopieras. Men det är rader som inte ligger precis intill varandra och då måste vi göra på rätt sätt. Dessa icke sammanhängande om råden måste vara lika stora i bredd. Du markerar första området som vanligt sedan håll ned Ctrl-knappen och markera upprepat fler områden.

När du sedan klistrar in detta icke sammanhängande område lägger sig resultatet ihop utan luckor. Se bilden nedan.

icke sammanhängande område

Vi kopierar från listan till vänster rubrikraden och sedan raderna 4, 7 och 9. Sedan klistrar in detta till höger och då blir det sammanhängande utan luckor mellan raderna.

Nästa exempel att kopiera innehållet från två kolumner och från två rader. Nu måste du markera helt motsvarande celler för kolumner och rader. Se bilden nedan.

icke sammanhängande område

Enbart rubrikerna från A och C samt raderna 4 och 6 ska kopieras. Resultatet efter inklistring ses till höger om listan.

Fel markering

Om du markerar ett icke sammanhängande område på fel sätt kommer ett felmeddelande visas när du kopierar.

I exemplet ovan är två icke sammanhängande områden markerade, men de stämmer inte överens radvis. Därför kommer ett felmeddelande att visas när man ska kopiera.

Ytterligare ett exempel på detta i bilden nedan.

Denna funktionalitet kan tyckas vara logisk att man ska kopiera data som är av samma sort för att klistra in. Men samtidigt är det en begränsning och det går inte att runda detta. Lösningen är att kopiera flera gånger.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Associerad e-kurs: Excel Grund/Självlärda (ingår i Excelpaketet och Guldpaketet)

Associerad lärarledd kurs: Excel Grundkurs och Excel för Självlärda

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!