Kopiera formler utan att cellreferenser ändras

Problem: Du vill kopiera formler utan att cellreferenserna ändras. Med andra ord vill du göra en ”exakt” kopiering.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I exemplet finns formler i det gröna området. Formlerna räknar upp raderna 4-6 med procentsatserna i kolumn C-F. I det gula området vill vi ha samma formler och samma värden som vi har i det gröna området. Detta är ett relativt vanligt problem. Skulle du kopiera och klistra in på sedvanligt sätt kommer ju cellreferenserna i exemplet att ändras, vilket du ju inte vill.

(Självklart hade varit bra om den som skapat formlerna hade använda absoluta/relativa cellreferenser på ett smart sätt med $-tecken…men så är inte alltid fallet 😉).

Hur löser vi då detta problem?

En lösning är att använda Sök/Ersätt och ersätta likamedstecknen med ett ord. Då kommer formlerna att omvandlas till textvärden för Excel. Sedan kan man kopiera ”texten” och klistra in på valfritt ställe och slutligen göra en omvänd Sök/Ersätt, där du ersätter ditt valda ord med ett likamedstecken igen.

Lösning steg för steg:

 1. Markera det gröna området (C9:F11)
 2. Start [Home] => Sök och Markera [Find and Replace] => Ersätt [Replace]
  (Kortkommando Ctrl + H)
 3. Sök efter “=” och ersätt med valfritt ord. I exemplet används ordet ”likamedstecken”. Använd ett ord som du vet inte finns i dina formler.
 4. Klicka på Ersätt alla [Replace All].
 5. Sedan kan du enkelt kopiera det gröna området till önskad plats. Då kommer exakt samma cellvärden (text) kommer då att klistras in.
  En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning
 6. Sedan markerar du båda områdena och gör en omvänd sökning.
  (Har du inte ditt valda ord – ”likamedstecken” – någonstans i kalkylbladet, går det bra att söka/ersätta i hela bladfliken utan att markera områdena).
  En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Klart! 😀

Vill du också ha massor av mer tips som detta och boosta din Excelkunskap? Gör som tusentals andra Excelanvändare:

 • Testa våra smarta e-kurser på officekurs.se => beställ & börja redan idag!
 • Kika in våra klassrumsutbildningar i Excel på infocell.se (kursböcker och e-kurser ingår alltid i kursavgiften)

Du gillar kanske också...