Kommentera formler i Excel och Power BI

Så kommenterar du dina formler och din kod

I detta tips kommer du att se hur du kan:

  1. Kommentera dina formler i Excel
  2. Kommentera dina DAX-formler i Power Pivot (gäller både Excel och Power BI)
  3. Kommentera dina frågor i Power Query (gäller både Excel och Power BI)
  4. Kommentera dina makron / din VBA-kod

Varför kommentera formler?

Det kan finnas flera olika skäl till att använda kommentarer i formler och kod i Excel och Power BI.

Har du någon gång skrivit en lång och/eller komplicerad Excelformel och kommit tillbaka till formeln efter en period och glömt av hur formeln fungerar i alla dess beståndsdelar? Det har jag gjort ett otal gånger. Då är det bara att sätta igång och försöka förstå formeln på nytt…eller kika på formelkommentaren som du lagt in som ger en förklaring eller ledtråd 🤗. Detsamma gäller om du arbetar med längre DAX-formler i Power Pivot eller Power BI och frågeflöden i Power Query.

Kommentering av formler kan också nyttjas för att behålla formeldelar som för tillfället inte används, men som kan vara aktuella att aktivera. Då kan dessa delar ”kommenteras bort” och snabbt och enkelt läggas till vid behov.

Ovanstående gäller självklart också om du använder VBA-kod (makron). Där är bra kommentering av koden oumbärlig för dig själv eller för filens arvtagare 😉.

Kommentera formler i Excel

Du vet säkert att man kan använda kommentarer i celler i Excel, men visste du att det faktiskt går att kommentera inuti en formel?

Knepet är att använda funktionen N. (Ja, den heter faktiskt bara så 😊). Funktionen är busenkel och har endast en funktionsdel (argument). Om du skriver =N(12) så blir svaret 12. Om du däremot skriver en textsträng som t.ex. =N(”Min kommentar”), kommer svaret att bli 0. Svaret av funktionen blir alltså noll och samtidigt syns din kommentar i formeln/formelfältet.

En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Notera att du behöver skriva din textsträng inom dubbla citationstecken.

När du har längre eller mer komplicerade formler, kan du ta hjälp av den här tekniken genom att skriva +N(”Din kommentar”) före, mellan eller efter olika funktionsdelar i dina formler. I exemplet nedan förklaras två olika funktionsdelar efter respektive funktionsdel i formelfältet. En bild som visar text, Teckensnitt, linje, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Perfekt när du vill att andra ska förstå dina formler…eller när du själv vill ha lite hjälp att komma ihåg vad du egentligen gjorde när du en gång skapade formeln 😉. Inte så dumt ibland faktiskt.

(För er som varit med riktigt länge 👴👵, så kanske ni kommer ihåg funktionen N från ert liv med Lotus 1-2-3).

Radbrytning

För att utföra en radbrytning i dina formler skriver du Alt + Enter. Detta gäller både i Excel och i Power BI.

Kommentera dina DAX-formler

Arbetar du med DAX-formler i Power Pivot i Excel eller i Power BI, så finns fina möjligheter att kommentera formler och mått. Du har två möjligheter till kommentering:

  1. Kommentarer på enskilda rader gör du genom att skriva // och därefter din kommentar
  2. Kommentarer som sträcker sig över flera rader inleds med /*. Därefter skrivs kommentaren och du avslutar med */.

Nedan är två exempel på samma DAX-formel. Den översta är hämtad i Power BI och den nedre från Excel.

En bild som visar text, skärmbild, skärm, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Kommentera dina frågor i Power Query

Samma syntax som gäller för DAX-formler gäller även vid kommentering av frågeflöden i Power Query (både i Excel och Power BI). Även om du använder knapparna i Power Query när du skapar ett frågeflöde, så skapas en programkod i programspråket M i bakgrunden. För att öppna den bakomliggande M-koden i Power Query klickar du på Avancerad redigerare [Advanced Editor] under menyfliken Visa [View]. Därefter lägger du till kommenterar på samma sätt, se exemplet nedan.

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

När du är i ditt frågeflöde i Power Query-fönstret kommer kommentarer att synas i panelen längst till höger och indikeras med en liten informationssymbol. Håll muspekaren över symbolen och din kommentarstext kommer att visas 👍.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Direktkommentar

Du kan även kommentera direkt i frågeflödet, utan att öppna den avancerade redigeraren. Högerklicka på ett önskat frågesteg och välj Egenskaper [Properties]. Skriv in önskad kommentar och bekräfta.

En bild som visar text, skärmbild, programvara, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Kommentaren dyker upp i frågeflödet (och läggs givetvis också till i M-koden i den avancerade redigeraren).

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Kommentera VBA-kod

Arbetar du med VBA-kod (makron) är det av högsta vikt att kommentera och beskriva sin kod – både för sig själv och för andra som vid ett senare tillfälle behöver förstå eller ändra i koden.

VBA-kod kommenteras enkelt med apostroftecken enligt nedan. Precis som för DAX och Power Query syns kommentaren i en egen färg.

En bild som visar text, skärmbild, skärm, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Kommentera hela stycken VBA-kod

Det går att kommentera och avkommentera flera rader och hela stycken samtidigt. Detta är perfekt om du till exempel vill avaktivera koddelar, utan att helt ta bort koden.

Under menyfliken Visa [View] väljer du Verktygsfält [Toolbars] och väljer Redigera [Edit]. Då visas verktygsfältet Redigera [Edit Toolbar]. Där finns två knappar som aktiverar respektive avaktiverar kommentering av markeras område i din VBA-kod. Se bilden nedan.

En bild som visar text, skärmbild, programvara, diagram Automatiskt genererad beskrivning

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.