Klockslag i Excel

I Excel kan både datum och klockslag skrivas in som ett exakt datum och tidsstämpel. Detta kan även vara resultat av en import från ett system. Se bilden nedan.

En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, linje Automatiskt genererad beskrivning

Ladda ner exempelfilen här.

Sedan går det att ändra datum- och/eller tidsformatering för att visa detta på önskat sätt. Exempelvis enbart datumet eller tiden som nedan.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Det är samma innehåll men visas på olika sätt.

I detta exempel är det enbart tiden som är intressant att arbeta vidare med, så vi ska försöka få ut tiden till en egen cell. Det kluriga med datum och tid i Excel är att det visas på ett sätt men i bakgrunden är det något helt annat. Om vi ändrar formatet i cellen med datum och tid till Allmänt [General] så ser vi det tal (värde) som Excel använder. I bilden nedan ser vi denna skillnad.

En bild som visar text, Teckensnitt, Grafik Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, Grafik Automatiskt genererad beskrivning

Så om vi försöker ”plocka” ut X antal tecken från en cell med datum och/eller tid så kommer vi inte få önskat resultat utan de siffrorna som Excel använder.

Ta ut klockslag till en egen cell

För att få ut klockslag från en cell med datum och tid kan du använda inbyggda tidsfunktioner. Med Funktionen KLOCKSLAG [TIME] kan du bygga upp rätt tid med angivelse för timmar, minuter och sekunder. Det gör du med tidsfunktionerna TIMME [HOUR], MINUT [MINUTE], SEKUND [SECOND]. Så formeln blir följande (cellreferensen är där datum och tidsstämpeln finns):

=KLOCKSLAG(TIMME(D5);MINUT(D5);SEKUND(D5))

=TIME(HOUR(D5);MINUTE(D5);SECOND(D5))

En bild som visar text, linje, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Du kan behöva formatera resultatet till vanlig Tid för att se korrekt klockslag.

En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, gul Automatiskt genererad beskrivning

Ett alternativt beräkningssätt (tack Axel Bodén) att extrahera ut klockslaget från celler innehållande datum och tid är att använda funktionen REST [MOD]. Funktionen fungerar eftersom alla datum- och tidsangivelser är underliggande numeriska värden för Excel. Datum 1900-01-01 motsvarar talet 1 och 1900-01-02 motsvarar talet 2 och så vidare. Klockslaget 18:00 motsvarar talet 0,75. Tidsangivelsen 2023-11-01 08:42 motsvarar talet 45231,3625. Eftersom datumdelen alltid är ett heltal och klockslaget alltid decimaldelen av det underliggande talet plockar REST-funktionen ut decimaldelen och därmed klockslaget.

klockslag Excel

Sammanfattning

Gemensamt med datum och tid i Excel är att det går att visa på flera olika sätt genom att ändra formatet i cellen. Men att få ut en del ur datum och/eller tid så går måste du använda datum- eller tidsfunktioner för att få ut delarna. Detta eftersom Excel använder ett annat system för datum och tid.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.