Justering av innehåll i celler

Som standard, i celler i Excel, hamnar värden nere till höger och text nere till vänster. Men det går väldigt enkelt att ändra på detta genom att använda verktygen på menyfliken Start eller via dialogrutan Formatera celler.

Menyfliken Start (Home)

För att ändra justeringen för innehållet:

  1. Markera de celler som ska ändras.
  2. På menyfliken Start (Home), i gruppen Justering (Alignment) – klicka på knapparna för olika justeringar. Det finns 6 alternativ.

Vertikal justering

För vertikal justering (höjdled) så välj någon av de tre knapparna på den övre raden. Ikonerna står för följande:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 Justera mot överkant – innehållet hamnar överst i cellen.
 Justera mot mitten – innehållen hamnar centrerat mot över- och underkant
 Justera mot nederkant – innehållet hamnar nederst i cellen (standradjustering).

Viktigt att komma ihåg är att ändringar för den vertikala justeringen har ingen visuell effekt förrän man ändrar på radhöjden i cellen.

Horisontell justering

För att ändra den horisontella justeringen i cellen så erbjuder Excel tre alternativ:

 Vänsterjustera – innehållet justeras mot vänster kant i cellen.
 Centrera – innehållet centreras i cellen.
 Högerjustera – innehållet justeras mot höger kant i cellen.

 

Genom att kombinera både vertikal och horisontell justering så kan innehållet i cellen arrangeras på olika vis. Se nedan på några exempel.

Överkant – vänster

Nederkant – höger

Mitten – centrerad

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML628ace.PNG C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML660ec5.PNG C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML67f027.PNG

Orientering i cellen (rotera text)

Som standard skrivs innehållet utan någon rotation eller vinkling i cellen men genom att använda roterad text får man fler alternativ för att skapa tydliga kalkyler och rapporter. Det kan också användas för att utnyttja utrymmet bättre i kalkylbladet som exempelvis att smalna av kolumner.

Använd knappen Orientering (Orientation) i gruppen Justering (Alignment) på menyfliken Start (Home).

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7483a3.PNG

Indrag i celler

Det går att använda indrag i celler och detta görs med knapparna Minska indrag (Decrease Indent) respektive Öka indrag (Increase Indent). Indrag räknas från höger till vänster i cellen, öka indrag så flyttas innehållet till höger och minska indrag för att flytta till vänster.

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7c9dbb.PNG

Fler alternativ

Alla exempel så långt går att ställa in via knapparna på menyfliken Start (Home). Men i dialogrutan Formatera celler (Format Cells), kortkommandot Ctrl + 1, så kan man göra fler inställningar för att visa innehållet i cellerna på önskat sätt. Det är på fliken Justering (Alignment) som man hittar dessa inställningsmöjligheter.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.