Jämföra dokument med varandra i Word

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Ibland kan det vara oerhört viktigt att kunna jämföra två versioner av ett dokument.

Det kan till exempel vara viktigt att hitta skillnader i två upprättade avtal eller upptäcka om en text är plagierad.

Detta kan Word göra åt dig.

Jämföra två versioner

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Du hittar funktionen för att jämföra två dokument på menyfliken Granska [Review]. Programmet kommer markera allt som skiljer dokumenten åt.

Gör så här:

  • Öppna ett tomt nytt dokument.
  • Klicka på Jämför [Compare] på menyfliken Granska [Review].
  • Välj Jämför [Compare] igen.

Välj dokument

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Nu kan du välj vilka dokument som ska jämföras.

  • Klicka på de två mappsymbolerna för att hitta de två dokumenten i Utforskaren [Windows Explorer].
  • Avsluta med OK.

Dokumentpaneler

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Nu visas fyra olika paneler:

  1. I den mittersta panelen visas resultatet för jämförelsen av de två originaldokumenten.
  2. Det första Word-dokumentet visas i panelen uppe till höger.
  3. Det andra Word-dokumentet visas i panelen nere till höger.
  4. I panelen Revisioner [Revisions] till vänster visas en sammanställning av skillnaderna.

Högst upp i panelen Revisioner [Revisions] visas antalet avvikelser.

  • Klicka på orden i panelen Revisioner [Revisions] för att snabbt navigera till platserna för förändringarna i dokumentet.

Visa ändringar

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

För att se var alla förändringar finns bör du kontrollera så visningen av alla markeringar och ändringar är aktiverat i dokumentet.

Se till att alternativet Alla markeringar [All Markup] och Visa alla ändringar i dokumentet [Show All Revisions Inline] är valda i gruppen Spåra [Trackning] på menyfliken Granska [Review].

Du ser både om ord har lagts till och tagits bort. Du kan även se om typsnitt och storlek har ändrats i texten.

Acceptera eller ignorera förändringar

En bild som visar text, skärmbild, nummer, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Nu kan du manuellt gå igenom dokumentet för att se vad som har ändrats.

Det går också att använda alternativen Acceptera [Accept] eller Ignorera [Reject] för att gå igenom texten och bestämma vilka förändringar som ska vara kvar eller inte. Du hittar alternativen i gruppen Ändringar [Changes] på menyfliken Granska [Review].

En bild som visar siluett Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthetTips!

En bild som visar text, nummer, linje, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Det finns ett tillägg i Excel som heter Inquire som gör det möjligt att jämföra Excelfiler på motsvarande sätt.

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.