Jämföra data i två kolumner

En vanlig uppgift i Excel är att jämföra innehållet i två kolumner och hitta avvikelser. Detta kan man lösa på flera olika sätt beroende på vad man letar efter och hur innehållet är uppställt. De vanligaste metoderna är att man använder sig av någon formel som exempelvis LETARAD [VLOOKUP] eller PASSA [MATCH] eller med Villkorsstyrd formatering [Conditional formatting].

Men i detta exempel så ska vi se på ytterligare en metod för att jämföra två kolumner och hitta eventuella avvikelser. Det gäller underförutsättningarna att man har sin data uppställd så varje rad innehåller den informationen som ska jämföras. En fördel med denna lösning är att man inte behöver skapa en extra kolumn utan resultatet visas på befintlig kolumn.

I exemplet (bilden) så finns det kolumner för Budget och Utfall som ska jämföras om det finns avvikelser på respektive rad på ett enkelt och smart sätt.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Gör så här:

  1. Markera värdena i kolumnerna för Budget och Utfall.
  2. På menyfliken Start [Home] klicka på knappen Sök och markera [Find & Select] och välj Gå till special [Go To Special].

  3. I dialogrutan, bocka för alternativet Avvikande i rader [Row differencees] och klicka sedan OK.

  4. Resultatet blir att celler där innehållet avviker kommer att markeras i kolumnen Utfall (se bild medan).

Som ett tips kan man färga cellerna för att tydligare se och hitta avvikelserna. Dessutom kan man då också filtrera på färger för att enklare hantera dessa rader.

Denna metod går även att använda om de kolumner man vill jämföra inte ligger intill varandra. Det är bara att markera varsin kolumn och sedan följa samma gång som i detta exempel.

Det finns många andra användbara alternativ på dialogrutan Gå till special [Go To Special] som är väl värda att undersöka. Här kan man bland annat markera celler som innehåller Villkorsstyrd formatering [Conditional formatting], Dataverifiering [Data Validation] eller celler som innehåller formler.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.