Infoga varannan rad i Excel

Lägga till och infoga tomma rader på varannan rad i Excel

Det finns många olika sätt att ta bort tomma rader i en lista eller tabell. Men tänk om man behöver göra tvärt om och vill infoga nya tomma rader mellan befintliga rader, t.ex. infoga varannan rad i en stor tabell.

I detta exempel med ett fåtal rader går det att manuellt infoga rader men det blir mycket besvärlig om det är mängder med nya rader som ska infogas.

Infoga tomma rader manuellt

Gör så här för att lägga till tomma rader manuellt:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 1. Markera en eller flera rader i vänsterkanten.
 2. Högerklicka på en radsiffra, i markeringen.
 3. Välj Infoga rad [Insert] från menyn.

Eller

 1. Välja Infoga kalkylbladsrader [Insert Sheet Rows] under Infoga [Insert] på menyfliken Start [Home].

Det infogas lika många rader som du markerade. De nya raderna hamnar ovanför den överst markerade raden (annars skulle det inte gå att infoga nya rader ovanför rad 1).

Så här går det att göra om man vill infoga ett fåtal nya rader men ibland behöver man infoga många nya tomma rader. Dessutom kan man behöva ha en ny tom rad in i mellan redan befintliga rader.

Tips! Det går även att använda kortkommandot Ctrl + + (plus) för att infoga nya rader.

Infoga tomma rader genom att sortera

Behöver man infoga många nya rader, går det snabbare att sortera in nya tomma rader. I exemplet infogar vi varannan rad.

Gör så här:

 1. Lägg till en ny kolumn i listan (denna nya kolumn tar man bort efteråt).

 1. Fyll raderna med siffror i stigande nummerföljd. Till exempel genom att fylla i 1 och 2 de två första cellerna, markera startcellerna och dubbelklicka på fyllnadshandtaget, i det nere högra hörnet.

 1. Markera cellerna med siffror, i den nya kolumnen.
 2. Kopiera siffrorna och klistra in dem nedanför, i samma kolumn.

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb9cdfd8.PNG

 1. Så med markören i en cell, i den nya kolumnen med siffror.
 2. Klicka på ikonen Sortera från A till Ö [Sort from A to Z] på menyfliken Data [Data].

 1. Markera den extra kolumnen som inte längre behövs.
 2. Högerklicka på kolumnbokstaven, i markeringen.
 3. Välj Ta bort rad [Delete] från menyn.

Tips! Det går även att använda kortkommandot Ctrl + – (minus) för att ta bort markerade kolumner.

Infoga och lägga till flera tomma rader

Behöver du flera tomma rader emellan befintliga rader i en lista, så är det enkelt att kopiera in siffervärdena, under varandra i den extra kolumnen, lika många gånger som du behöver tomma rader och sortera kolumnen med nummerserierna.

Filtrera bort tomma rader

Behöver du ta bort tomma rader kan du göra på olika sätt.

Ett sätt är att använda Filter [Filter].

Gör så här:

 1. Markera hela området som innehåller tomma rader.
 2. Aktivera Filter [Filter] på menyfliken Data [Data].
 3. Filtrera fram alla tomma rader.

 1. Markera de tomma raderna, som är markerade i blå färg i vänsterkanten.
 2. Högerklicka på en av radsiffrorna, i markeringen.
 3. Välj Ta bort rad [Delete] från menyn.

Eller

 1. Välj Ta bort kalkylbladsrader [Delete Sheet Rows] under Ta bort [Delete] på menyfliken Start [Home].

Tips! Använd gärna kortkommandot Ctrl + Shift + End för att markera till vad Excel anser vara sista cellen på kalkylarket.

Tips! Det går även att använda kortkommandot Ctrl + – (minus) för att ta bort markerade rader.

Sortera bort tomma rader

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb8eb61d.PNG

Om du inte har någon annan information på kalkylbladet går det snabbt att ta bort tomma rader genom att sortera listan.

Gör så här:

 1. Markera hela kalkylarket genom att trycka på kortkommandot Ctrl + A, två gånger.

Eller

 1. Klicka uppe i skärningspunkten mellan rader och kolumner, för att markera hela kalkylarket.
 2. Klicka på ikonen Sortera från A till Ö [Sort from A to Z] på menyfliken Data [Data].

Alla tomma rader hamnar underst.

Kolla även våra andra tips som t.ex. Ta bort rader i en lista eller 3 sätt att ta bort tomma rader.

Associerade kurser för detta tips: Excel för Självlärda och Excel för Ekonomer

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.