Infoga tecken i en cell

Många Exceltips handlar om att hämta ut delar av innehållet från en cell eller hur man delar upp innehållet ifrån en cell i flera celler. Men tänk om man behöver göra tvärtom? Infoga tecken i en cell. Går det? Ja, det går i Excel!

I detta exempel kommer personnummer utan bindestreck ur ett system men när uppgifterna ska föras vidare till nästa system, behöver det vara ett bindestreck mellan födelsedatumet och kontrollsifforna i personnumret.

(Här är kontrollsifforna i personnumret ersatt med xxxx så att personen i exemplet förblir anonym.)

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Problemet går att lösa genom att använda funktionera HÖGER [RIGHT] och VÄNSTER [LEFT] för att hämta ut delar av informationen längst till höger och till vänster med önskat antal tecken och sedan använda funktionen SAMMANFOGA [CONCATENATE] för att sätta ihop värdena inklusive bindestrecket igen.

Det blir en onödigt lång formel då det istället går att använda funktionen ERSÄTT [REPLACE].

Funktionen ERSÄTT [REPLACE]

Normalt används funktionen ERSÄTT [REPLACE] till att byta ut ett tecken till något annat tecken i en cell men funktionen går även att använda till att sätta in tecken, att ersätta ingenting med ett infogat tecken.

Gör så här:

  • Gå menyfliken Formler [Formulas] eller öppna Funktionsguiden för att välj funktionen ERSÄTT [REPLACE]. Du kan även skriva i formel förhand i cellen.
  • Först behöver du fylla i vilken cell originaltexten finns, i detta exempel anger du cellen A2 som argument för Gammal_text [old_text].
  • Sedan ska du ange hur långt in, från höger den nya texten ska placeras. I detta fall ska bindestrecken in som tecken nummer 7 som Startpos [start_num].
  • Sedan går det att ange hur många tecken som ska bytas ut, från och med angiven startposition. Här anger du siffran 0 (noll) som Antal_tecken [num_chars], då inget ska ersättas. Då det istället ska infogas tecken i detta fall.
  • Sist fyller du i bindestrecket ”-” som Ny_text [new_text].

Formeln blir:

=ERSÄTT(A2;7;0;”-”)

=REPLACE(A2;7;0;”-”)

Ingår årtalet i personnumret är det bara att byta ut startpositionen i formeln till siffran 9 istället.

Formeln bli då:

=ERSÄTT(A2;9;0;”-”)

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.