Infoga och ta bort avsnitts-, spalt- och sidbrytningar i Word

Sidbrytningar är mycket användbara i Microsoft Word, men vill du ta bort dem kan det vara svårt att hitta dem, eftersom de inte syns. Det infogas som en dold kod i dokumenten. Det samma gäller för avsnittsbrytningar och spaltbrytningar, som dessutom kan infogats automatiskt.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

När du skriver in så mycket text, att den inte får plats på en sida, kommer Word att lägga till ytterligare sidor i ditt dokument och flytta över texten som inte får plats.

Om du själv vill bestämma att en text ska börja överst på nästa sida, kan du infoga en Sidbrytning [Page Brake].

Så här gör du att infoga sidbrytningar, avsnittsbrytningar och spaltbrytningar.

Infoga sidbrytningar

Att trycka på Enter-tangenten för att infoga en massa tomma rader, för att på så sätt tvinga en text att hamna på nästa sida, är inte praktiskt. Särskilt inte om du längre fram, av någon anledning, behöver ta bort tomma raderna.

Det är mycket enklare att infoga en Sidbrytning [Page Brake].

Gör så här:

 • Ställ markören framför det som ska flyttas ned till nästa sida, i dokumentet.
 • Klicka på Sidbrytning [Page Brake] i gruppen Sidor [Pages] på menyfliken Infoga [Insert].

Om du längre fram behöver ta bort sidbrytningen räcker det med att ta bort den infogade koden.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Kortkommandot är Ctrl + Enter.

Infoga avsnittsbrytnigar

Genom att infoga en avsnittsbrytning i dokumentet kan du bestämma om texten på nästa sida, ska börja på en jämn eller udda sida.

Gör så här:

 • Ställ markören framför det som ska flyttas ner till en ny sida.
 • Gå till menyfliken Layout [Layout].
 • Klicka på alternativet Brytning [Breaks] i gruppen Utskriftsformat [Page Setup].
 • Välj Jämn sida [Even Page] eller Udda sida [Odd Page] under avsnittet Avsnittsbrytning [Section Brakes] i rullgardinsmenyn.

Skriver du ett kompendium eller bok är det vanlig att nya kapitel börjar på en ny högersida, med udda numrering.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips! Du kan även via menyfliken Layout [Layout] infoga sidbrytningar. Välj alternativet Sida [Page] under ikonen Brytning [Breakes].

Avsnittsbrytningar

Genom att markera ett område i Word kan du ändra inställningarna för utskrift, via den lilla ikonen för Mer alternativ [More Options] på menyfliken Layout [Layout].

Ändrar du inställningarna för marginaler eller orientering och sedan väljer att detta endast ska gälla på Markerad text [Selected text] så kommer programmet automatiskt att infoga avsnittsbrytningar framför och bakom det markerade området.

Spaltbrytningar

Vill du att texten i dokumenten ska placeras i smalare kolumner som i en tidning, kan du markera ett område och välja Spalter [Columns] på menyfliken Layout [Layout].

Word kommer automatiskt att infoga spaltbrytningar, framför och bakom det markerade området.

Ta bort brytningar

Men när sidbrytningarna väl är på plats är det lite lurigt att ta bort dem – de syns ju inte. Detta gäller även för avsnittsbrytningar och spaltbrytningar. Det kan ju vara ett dokument som någon annan har skrivit, där du inte vet var brytningarna finns.

Tricken du behöver kunna är, att slå på visningen av dolda tecken och markera dem via tangentbordet.

 • Klicka på ikonen Visa alla [Show/Hide] i gruppen Stycke [Paragraph] på fliken Start [Home]. Ikonen ser ut som ett bakvänt P.
 • Nu visas alla brytningar, mellanslag, tabbar och andra dolda tecken.
 • Markera den brytning som ska tas bort.
 • Tryck på endera på tangenten Bakåtsteg eller Delete.
 • Klicka på Visa alla [Show/Hide] igen, för att ta slå av visningen av dolda tecken.

Markera via tangentbordet

Dock så kommer du att märka, att ibland så går det inte att markera avsnittsbrytningar och spaltbrytningar, genom att trycka och hålla nere och dra med musmarkören över dem.

Då kan du istället markera brytningarna genom att använda tangentbordet. Gör så här:

 • Placera den blinkade markören framför eller bakom koden för brytningen.
 • Håll ner Shift-tangenten och klicka på pil-tangenterna på tangentbordet, för att utöka markeringen.
 • Tryck på tangenterna Bakåtsteg eller Delete för att radera allt markerat.

Dolda brytningar

Det kan hända att du inte ser var brytningarna finns, även om du aktiverat visning av dolda tecken. Ifall brytningen ligger precis i slutet av en rad, blir koden så liten att den inte visas.

För att se koden för brytningen kan du till exempel infoga några extra mellanslag, så texten så raden blir lite längre, då kommer brytningen hamna i början av en ny rad i stället.

Nu kan du markera koden och ta bort dem och sedan även ta bort de extra mellanslagen i texten.

Hitta dolda avsnittsbrytningar

Ibland kan det vara svårt att hitta var avsnittsbrytningar gömmer sig i texten. Varje nytt avsnitt som infogas i ett dokument numreras, på samma sätt som nya sidor numreras.

På så sätt går det att använda alternativet Gå till [Go To] för att hitta dem.

 • Välj alternativet Sök [Find] på menyfliken Start [Home].
 • Välj Gå till [Go To] i listan.
 • Markera att gå till Avsnitt [Sektion].
 • Fyll i ett avsnittsnummer och klicka på Nästa [Next] för att hitta var brytningarna finns.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.