Horisontella linjer i Word

Om man vill dela av texter i Word med en linje så går det att göra väldigt snabbt och enkelt. Det finns olika typer av horisontella linjer man kan infoga genom att ange tre likadana tecken efter varandra och sedan trycka Enter.

I bilden ovan finns ett streck som delar av de båda styckena. För att snabbt och enkel infoga detta streck så gör man (på en tom rad) tre bindestreck (minustecken) efter varandra och trycker sedan Enter. Detta är det samma som att infoga en kantlinje i underkant av stycket.

Det finns ytterligare fem varianter av streck man kan infoga på samma sätt genom att använda tre andra tecken.

*** (stjärna) ger en punktad linje.

___ (underkantslinje) ger en tjockare linje.

=== (lika med) ger en dubbel kantlinje

### (fyrkant) ger en trestreckad linje

~~~ (tilde) ger en sick-sackad linje

Exempel på de olika linjerna:

Horisontella linjer

Detta är traditionella kantlinjer men skapade på ett snabbare sätt. Vetskapen om att det just är kantlinjer är användbara när man vill ta bort dessa linjer. Man markerar en linje och väljer verktyget Ingen kantlinje [No Border].

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.