Hitta och visa formler snabbt och effektivt kalkylbladet

När man har ett kalkylblad med en massa siffror/värden kan det vara svårt att avgöra om siffrorna är inskrivna eller resultat av en beräkning/formel (eller en länkning). Ett tecken kan vara tydliga rubriker som indikerar detta men det är fortfarande inte en helt säker metod. Formler i markerade celler kan man alltid utläsa i formelfältet, där visas vad cellen egentligen innehåller även om det visas något annat i kalkylbladet.

Men att klicka i alla celler och kika på formelfältet är inte en speciellt effektiv metod för att avgöra om innehållet är en beräkning/formel eller inte.

Hitta formler

I exemplet är det en kalkyl med en blandning av inskrivna värden och beräkningar. Men av att bara se på värdena kan man inte avgöra vilka som är vad. Dock kan rubrikerna ge en fingervisning om detta.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 

En snabb och väldigt enkel lösning är att låta Excel markera alla formler i kalkylbladet (eller det markerade området) och sedan märka ut cellerna med en fyllningsfärg.

Gör så här:

  1. På menyfliken Start, klicka på knappen Sök och markera (Find & Select).
  2. I menyn, välj Formler (Formulas).

Nu blir alla celler med celler med beräkningar markerade. Ändra exempelvis fyllningsfärgen för att enklare se vilka celler som innehåller en beräkning.

Visa formler

Ett annat alternativ för att tydliggöra formler i ett kalkylblad är att visa beräkningen i klartext i celler istället för att enbart visa resultatet. Detta är mycket användbart om man vill granska flera formler direkt i cellerna för att jämföra eller kontrollera.

När man gör detta så kommer kalkylbladet att expandera i sidled för att hela innehållet ska visas men detta återställs direkt när man avaktiverar denna funktion.

Gör så här:

  • På menyfliken Formler (Formulas), klicka på knappen Visa formler (Show Formulas).

Nu visas i klartext formler/beräkningar i cellerna.

Med samma knapp avaktiverar man detta och återställer visningen till normalt läge igen.

Tänk på!
I detta visningsläge så raderas även alla talformat som exempelvis tusentalsavgränsning, procentformat och datumformatering. Detta gör att alla värden kan bli svårare att tolka. Men även detta blir återställt när man avaktiverar Visa formler (Show Formulas).

Kika även på ett annat av tipsen för att visa formler genom att klicka på denna länk.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!