Hitta länkar till andra filer i Excel

Hitta länkar till andra filer

Länkar till andra arbetsböcker kan vara effektivt, men kan också ställa till problem. Av olika orsaker vill du leta reda på vilka celler (i ett kalkylblad eller i en arbetsbok) som är länkade till andra filer. I detta tips ser du hur du snabbt och enkelt söker fram (och markerar) en arbetsboks länkar till andra filer.

När du länkar till en annan arbetsbok/Excelfil, kan du i formelfältet se att filsökvägen till den länkade filen skrivs ut (se bilden). Filens namn skrivs inom hakparentes och därefter bladflikens namn med ett utropstecken följt av cellreferensen.

Genom att utnyttja en del av filsökvägen kan vi med hjälp av Sök/Ersätt [Find/Replace] hitta alla celler som länkar till andra arbetsböcker.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Vill du hänga med ”hands-on”? Ladda ner exempelfilen här.

Söka fram alla länkade celler

Gör följande för att söka fram arbetsbokens länkade celler:

  1. Se till att du endast har en cell markerad (skulle du endast vilja söka ut länkar inom ett visst område, markerar du detta område istället).
  2. Tryck Ctrl+B [Ctrl+F] eller menyfliken Start [Home] och Sök och markera [Find and Select] och välj Sök… [Find…].
  3. Dialogrutan Sök och ersätt [Find and Replace] dyker upp. Klicka på Alternativ [Options] för att få upp fler sökalternativ.
  4. Nu ska du göra följande val:

a. I sökfältet skriver du in ”.xl” för att få träff på alla typer av Excelfiler.

Givetvis kan du vara mer specifik och skriva ”.xlsx” eller ”.xls”. Det finns ju många typer av Excelfiler t ex .xls, .xlb, .xlt, .xlsm, .xlsx.

b. Välj sedan om du endast vill söka fram länkarna i den aktuella bladfliken eller länkar i hela arbetsboken.

c. Klicka slutligen på Sök alla [Find All].

5. Genom att klicka på olika rader i resultatlistan flyttas markeringen till cellen för varje rads sökvärde.

Du kan snabbt och enkelt se cellreferens, värde och länkens sökväg/källa i listan.

Bonustips! Markera alla länkade celler

När du har markerat en av raderna i resultatlistan (bilden ovan) kan du enkelt markera alla länkade celler genom att trycka Ctrl+A 😊😊.

Vill du att cellerna ska märkas ut, kan du ju t ex färga dem 😉. De är ju redan markerade, så det är bara att trycka på färgburken.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.