Hitta dubbletter och ta bort dubbletter i Excel

7 sätt att visa och ta bort dubbletter i Excel

Ibland vill du hitta och ta bort dubbletter i Excel. Andra gånger vill du endast visuellt visa dubbletterna. Det finns flera olika sätt att göra detta på i Excel och här har du sju sätt att visa och ta bort dubbletter.

Ladda ner den tillhörande Excelfilen här.

Visa dubbletter med villkorsstyrd formatering

Med villkorsstyrd formatering kan du snabbt och enkelt visa dubbletter i ett område. Markera först de celler som du vill utföra villkorsstyrd formatering på. Under menyfliken Start (Home) väljer du Villkorsstyrd formatering (Conditional Formatting) och Regler för markering av celler (Highlight Cells Rules) och sedan Dubblettvärden (Duplicate Values). Kontrollera att ”Duplicerade” (”Duplicate”) är markerade och välj önskad formatering. Tryck sedan OK.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML38b52354.PNG

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML38b85f35.PNG

Fördelar: Snabbt och enkelt visar du dubbletterna visuellt och du kan sedan filtrera/sortera efter kolumnen.

Nackdelar: Metoden gör att dubbletterna endast visualiseras. Vill du ta bort dubbletterna läs om andra metoder längre ner. Metoden markerar endast dubbletterna i den aktuella kolumnen och kan alltså inte markera hela rader.

Visa dubbletter med en formel för villkorsstyrd formatering

Om du vill markera hela raden där det förekommer dubblettvärden kan du använda en formel för villkorsstyrd formatering. I det använda exemplet ovan vill vi markera hela raden för duplicerade namn:

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3995177b.PNG

Markera cell A2:B7 och klicka på Villkorsstyrd formatering (Conditional Formatting) och välj Ny regel (New Rule). Välj sedan Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel (Use a formula to determine which cells to format).

Formeln i exemplet blir: =ANTAL.OM($B$2:$B$7;$B2)>1  Engelska: =COUNTIF($B$2:$B$7;$B2)>1)

Därefter klickar du på Formatera (Format) för att välja hur din villkorsstyrda formatering ska se ut.

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3992d924.PNG

Fördelar: Du kan markera hela rader och dessutom kan du ta fler än en kolumn i beaktande för utsökning av dubbletter genom att modifiera formeln. Du kan också nyttja filter på samma sätt som i metoden ovan.

Nackdelar: Högre svårighetsgrad då du behöver kunna och använda formeln.

Identifiera dubbletter med formel

Med en hjälpkolumn i din tabell kan du märka upp vilka rader som utgör dubbletter. Formeln liknar den vi använde i förra exemplet.

Formeln i cell C2 är: =OM(ANTAL.OM($B$2:$B$7;$B2)>1;”Dubblett”;””)
Engelska formeln blir =IF(COUNTIF($B$2:$B$7;$B2)>1;”Dubblett”;””)

Tips: Vill du testa flera kolumner tillsammans (t.ex. om både Datum och Namn är samma) kan du använda funktionen ANTAL.OMF (COUNTIFS).

Fördelar: Hjälpkolumnen kan användas i formler och funktioner eller i pivottabeller, vilket inte blir möjligt i de tidigare exemplen.

Nackdelar: Högre svårighetsgrad att komma ihåg och kunna formlerna. Det behövs också en hjälpkolumn.

Ta bort dubblettvärden

Hittills har vi sett olika sätt att visualisera dubbletter, men ibland vill man också kunna ta bort dubbletterna. Det finns olika sätt att lösa detta. Vi börjar med knappen Ta bort dubbletter (Remove Duplicates). I vårt exempel vill vi nu radera de rader som innehåller dubbletter för kolumnen Namn. Det räcker att stå i tabellen när du klickar på knappen Ta bort dubbletter (Remove Duplicates) under menyfliken Data. Kryssa ur Datum och bekräfta med OK.

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML39b6a42a.PNG

Eftersom det fanns en dubblett försvinner en av de ursprungliga raderna I datamängden.

(Om du vill radera rader som både har samma Datum och samma Namn låter du båda kryssrutorna vara ikryssade).

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML39b56542.PNG

Fördelar: Superenkelt och snabbt.

Nackdelar: Du tar bort dina data permanent. Skulle du få in nya data i datamängden behöver du utföra samma procedur igen.

Ta bort dubbletter med Power Query

Power Query (inbyggt i Excel 2016 och tillgängligt som tilläggsverktyg i Excel 2010/2013) innehåller också ett verktyg för att ta bort dubbletter. I Excel 2016 ligger verktyget under menyfliken Data, men i Excel 2010/2013 ligger verktyget under menyfliken Power Query. Beskrivningen nedan avser Excel 2016.

Excel 2016: Menyfliken Data > gruppen Hämta och transformera data (Get & Transform Data) : Från tabell/intervall (From Table/Range):

Nu laddas dina data in i Power Query och Frågehanteraren (Query Editor) öppnas. Markera sedan den eller de kolumner som du vill hitta dubbletter för. Under menyfliken Start (Home) klickar du på Ta bort rader (Remove Rows) och sedan Ta bort dubbletter (Remove Duplicates).

(Vill du lära dig mycket, mycket mer om Power Query så rekommenderar vi vår populära tvådagarskurs i Pivottabeller eller Power Pivot & Power BI. Kurserna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även e-Learning finns via www.officekurs.se)

Fördelar: Den stora fördelen med Power Query är att dina data kan ändras och du kan bara köra frågan igen för att utföra processen med att rensa dubbletter. En annan fördel är att ursprungliga data finns kvar intakt eftersom du hämtar dina data utan dubbletter från den ursprungliga datamängden.

Nackdelar: Några moment extra jämfört med föregående exempel.

Ladda ner Power Query här.

Ta bort dubbletter med Avancerat filter

En av fördelarna med Avancerat filter (Advanced Filter) är att du kan extrahera unika data från lista från en eller flera kolumner. Gör följande: Markera dina data och under menyfliken Data väljer du Avancerat (Advanced).

I dialogrutan Avancerat filter väljer du Kopiera till annan plats (Copy to another location) och i fältet Kopiera till (Copy to) väljer du vart du vill klistra in de unika värdena – t.ex. D2 som i exemplet nedan. Kryssa i kryssrutan Enbart unika poster (Unique records only).

Resultatet utan dubbletter visas nu från cell D2 enligt nedan:

Fördelar: Ganska lätt att använda. Kan hantera flera kolumner.

Nackdelar: Tvärtemot Power Query, måste du göra om proceduren för att applicera på nya/tillkommande data i datamängden.

Ta fram dubbletter med pivottabeller

Med pivottabeller kan du lösa manga av dina problem i Excel, så även att ta fram dubbletter 😊.

Skapa en pivottabell med din tabell som källdata och placera fältet du vill kontrollera dubbletter för I bade Rader (Rows) och Värden (Values) och du kan enkelt se vilka namn som är dubbletter.

Fördelar: Snabbt och enkelt och funkar bra för riktigt stora datamängder. Du kan ju också sortera och filtrera fram endast dubbletterna i pivottabellen vi behov. Dessutom ser du antalet, t.ex. om värden förekommer tre eller tio gånger.

Nackdelar: Du kan inte ta bort dubbletter med pivottabeller.

Har du ytterligare ett sätt att visa eller ta bort dubbletter i Excel? Här gärna av dig i så fall!

Med dessa 7 olika tillvägagångssätt i din verktygslåda löser du säkert dina problem med dubbletter i Excel. Beroende på behov och användningsområde får du välja det som passar bäst. Power Query, knappen ta bort dubbletter och avancerat filter tar bort dubbletter, medan villkorsstyrd formatering och pivottabeller visar dem.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!