Hantera tid och klockslag i OM-formler

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Att räkna med tid och klockslag i Excel kan vara klurigt.

I detta exempel visas fel resultat, när vi vill kontrollera om övertidsersättning ska betalas ut eller inte.

Vi vill använda funktionen OM [IF] för att testa om ett villkor är uppfyllt och få reda på om det är sant eller inte.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Vi testar med formeln:

=OM(F4>”8:00″;”Ja”;”Nej”)

=IF(F4>”8:00″;”Ja”;”Nej”)

Formeln jämför innehållet i cellerna med arbetstiden som är 8 timmar och ger resultat Ja eller Nej i G-kolumnen.

Varför fungerar det inte? Vi ser ju själva att arbetstiden är mer än 8 timmar vissa dagar.

Därför att klockslagen i cellerna är tal och vi jämför talen med en text, ”8:00”.

Skriva in klockslag i formler

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När det finns ”citattecken” runt text och tal uppfattar Excel innehållet som en text.

Vi försöker med att ta bort ”citattecken” runt klockslaget i formeln.

=OM(F4>8:00;”Ja”;”Nej”)

=IF(F4>8:00;”Ja”;”Nej”)

Då går de inte ens att avsluta inmatningen av formeln, i cellen utan att programmet meddelar att det finns fel i formeln.

Det går ju bra att skriva in klockslag i celler. Varför går det inte i formler? Därför att klockslag hanteras som tal i Excel.

Talformatet Tid

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Tid [Time] är ett talformat i Excel, precis som procent och datum. Talformatet Tid [Time] visar ett tal som ett klockslag.

Ändrar du talformatet i en cell från formatet Tid [Time] till Tal [Number] ser du vilka siffror klockslaget motsvarar. Tiden 07:10 motsvarar 0,3 i decimalform.

Så för att kunna jämföra två klockslag med varandra behöver båda tiderna konverteras till ett tal.

Visa tid som decimaltal

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Om du matar in klockslaget 8:00 i en cell och sedan ändrar talformatet från Tid [Time] till Tal [Number], ser du decimaltalet för det klockslaget. Klocka 8:00 är en tredjedel av ett dygn.

Som tur är behöver du inte göre detta själv för varje klockslag som du vill använda i en formel, utan du kan använda en av Excel funktioner för detta.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning OBS!

Notera antalet decimaler uppe i formelfältet.

Funktionen TIDVÄRDE

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Funktionen TIDVÄRDE [TIMEVALUE] i Excel konverterar klockslag till dess decimaltal så att det går att använda tid i formler

Funktionen TIDVÄRDE [TIMEVALUE] behöver bara ett argument, klockslaget som en text.

Vi ändrar formeln till:

=OM(F4>TIDVÄRDE(”8:00″);”Ja”;”Nej”)

=ID(F4> TIMEVALUE (”8:00″);”Ja”;”Nej”)

Genom att använda funktionen TIDVÄRDE [TIMEVALUE] runt tiden 8:00 i formeln visas korrekt resultat och övertidsersättning kan betalas ut.

Övningsfil

Ladda ner övningsfilen Klockslag i OM-formler.xlsx

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!