Hantera dubbletter och unika poster

Det finns flera sätt att hantera dubbletter i Excel. Beroende på förutsättningarna och dessutom vad man vill ha för resultat så gäller det att hitta olika metoder för olika scenarier. I detta exempel så har vi en kolumn med dubbletter där vi vill se de unika posterna men inte ta bort någonting.

Om man enbart vill ha de unika posterna kan man använda verktyget Ta bort dubbletter [Remove Duplicates]. Man kan också skapa en pivottabell.

Visa dubbletter

Denna lösningen innefattar att skapa en ”hjälp-kolumn” där man med en formel visar om varje post är en dubblett eller första förekomsten av posten. I bilden nedan har vi en lista med kommuner där vi ska få fram en lista med enbart unika kommuner och inte visa dubbletter, dock utan att radera någonting.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Hantera dubbletter och unika poster

Listan i bilden ovan ska reduceras till en lista med samtliga kommuner representerade en gång. En metod att göra detta är att skapa en formel som kontrollerar varje rad med ett dynamiskt område som utökas succesivt.

Hantera dubbletter och unika poster

I hjälpkolumnen används formeln ANTAL.OMF [COUNTIFS] men det går även att använda den äldre varianten av funktionen ANTAL.OM [COUNTIF] också.

Denna funktion räknar antal förekomster av ett angivet villkor (kommunen i cell A2 i detta exempel) för ett större område. Men genom att göra en variant av ”sökområdet” så utökas detta område allt efter man kopierar formeln nedåt i listan. Det blir då ett dynamiskt område. Det är gör man genom att låsa den första cellreferensen men inte den andra i ett angivet område ($A$2:A2). När man kopierar formeln så utökas området succesivt.

=ANTAL.OMF($A$2:A2;A2)

=COUNTIFS($A$2:A2;A2)

Kopierar man nu formeln nedåt för resten av kommunerna så blir det olika siffror för raderna. Siffran 1 betyder att det är första förekomsten av den kommunen i listan (räknat uppifrån). En 2:a innebär att det är en dubblett med ännu högre siffra betyder multipel dubblett. Denna metod med dynamiskt område genererar alltså en beräkning som tar hänsyn till om en förekomst upprepas längre ner i listan.

Hantera dubbletter och unika poster

Genom att nu filtrera listan på alla 1:or så får man en lista med alla unika kommuner utan att behöva radera någon information.

Hantera dubbletter och unika poster

Den filtrerade listan kan man sedan exempelvis kopiera och använda på ett annat ställe.

Associerad kurs: Excel för Ekonomer

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!