Hämta alltid sista värdet

Hämta sista värdet i en kolumn

Ladda ner exempelfilen här

Många har behov att hämta ett värde i slutet av en lista. Men om innehållet i listan ändras och det tillkommer eller försvinner rader, så flyttas värdet man vill hämta gång på gång.

Du kan använda funktionen FÖRSKJUTNING [OFFSET] för att hämta sista värdet i en kolumn.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

I denna lista vill vi hämta värdet, för det sista inmatade datumet, i kolumn B.

 1. Stå med markören i den cell du vill se resultatet.
 2. Använd Funktionsguiden eller skriv in =FÖRSKJUTNING(
 3. Ange vilken cell formeln ska börja leta ifrån, i detta exempel cellen B1.

=FÖRSKJUTNING(B1;

 1. Ange hur många rader nedanför start cellen, formeln ska hämta något, med hjälp av en annan formel som räknar hur många celler som innehåller siffror i hela kolumnen B:B. I detta exempel =ANTAL(B:B).Formeln blir då:

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(B:B);

  1. Funktionen ANTAL [COUNT] räknar antalet cell i området som bara innehåller siffor.
  2. Funktionen ANTALV [COUNTA] räknar antalet cell i området med valfritt värde.
 1. Ange hur många kolumner åt sidan, från den angivna start cellen, formeln ska hämta något. I detta exempel ska formeln hämta sista värdet i samma kolumn som start cell, så vi anger värdet 0 (noll).

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(B:B);0

 1. Ange hur många rader nedåt som ska hämtas. I detta exempel ska formeln hämta värdet ifrån en enda rad, så vi anger värdet 1 (ett).

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(B:B);0;1;

 1. Ange hur många kolumner åt sidan som ska hämtas. I detta exempel ska formeln hämta värdet ifrån en enda kolumn, så vi anger värdet 1 (ett).

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(B:B);0;1;1

 1. Avsluta formeln med en avslutande parantes ).

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(B:B);0;1;1)

=OFFSET(B1;COUNT(B:B);0;1;1)

Prova att lägga till fler rader med värden i listan.

Hämta sista värdet i en kolumn i en Exceltabell

Det går att använda en Exceltabell för att snabba upp beräkningen.

När vi använder formeln ANTAL(B:B) [COUNT(B:B)] behöver Excel leta igenom alla rader i kolumn B (över en miljon). Det är bättre att ange ett begränsat område.

Men problemet är att antalet rader ändras i listan. Då är det perfekt att använda en Exceltabell som anpassar sig, om antalet rader och kolumnen ändras.

Vi anger att området är en Exceltabell via menyfliken Infoga [Insert], Tabell [Table] eller med kortkommandot Ctl+T och ger tabellen namnet Produktion.

Istället för området B:B anger vi tabellens och kolumnens namn Produktion[Belopp], med kolumnnamnet inom hakparenteser.

=FÖRSKJUTNING(B1;ANTAL(Produktion[Belopp]);0;1;1)

=OFFSET(B1;COUNT(Produktion[Belopp]);0;1;1)

Även om tabellen blir längre eller kortare så kommer värdet på sista raden, i den angiva kolumnen, inom tabellen att hämtas.

Prova att lägga till fler rader med värden i tabellen.

Funktionen FÖRSKJUTNING [OFFSET] ingår med flera exempel i kursen Excel Avancerad

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.