Guide till Kommentarer i Excel

Kommentarer i Excel

Kommentarer fungerar som postit-lappar med information till en cell. Kommentarerna kan vara synliga eller dolda. Om de är dolda visas de bara när muspekaren pekar på den aktuella cellen. I en cell som innehåller en kommentar finns en liten röd triangel uppe i högra hörnet. Kommentarer syns inte vid vanlig utskrift. Det finns dock möjlighet att skriva ut dem.

Läs text- och bildbeskrivningen nedan eller se videofilmen som visar ytterligare några tips och tricks för kommentarer

Gillar du den här formen av inlärning? Upptäck vår e-Learning på www.officekurs.se – där finns hundratals Excelfilmer med tillhörande kurslitteratur att tillgå.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Infoga kommentar

 1. Högerklicka på cellen
 2. Välj Infoga kommentar
 3. En kommentarsruta visas, skriv texten och klicka vid sidan om rutan för att bekräfta.
  Kommentarer1

Kortkommando för att infoga en kommentar är Shift + F2.

Redigera kommentar

Du finns tre alternativa sätt att redigera en kommentar:

 1. Högerklicka och välj Redigera kommentar.
 2. Menyfliken GRANSKA och knappen Redigera kommentar.
 3. Kortkommandot Shift + F2.

En kommentar är ett objekt i Excel precis som diagram och bilder. På samma sätt kan du ändra storlek, position och redigera bakgrundsfärg och teckenfärg, teckensnitt etc. Se fördjupad redigering i videofilmen.

Ta bort kommentar

Du kan ta bort en kommentar genom att högerklicka på cellen och välja Ta bort kommentar (2 i bilden nedan). Det går också bra att under menyfliken GRANSKA klicka på knappen Ta bort (1 i bild nedan)

Kommentarer2

Ta bort flera kommentarer

Vill du ta bort flera kommentarer i ett område gör du på följande sätt:

 1. Markera cellerna innehållande kommentarer.
 2. I START-menyn klickar du på knappen Radera och väljer Radera kommentar.
  Kommentarer7

Nu har alla kommentarer i det markerade området tagits bort, men cellerna i övrigt är helt intakta.

Visa och dölja kommentarer

Som standard syns kommentarerna endast när man hovrar med musen över en cell som innehåller en kommentar. Vill du göra en kommentar synlig (utan att du behöver hovra med musen över cellen för att se den, markerar du cellen, högerklickar och väljer Visa/dölj kommentarer. Du kan också klicka på knappen Visa/dölj kommentar under GRANSKA-menyn.

Kommentarer3

Vill du visa alla kommentarer som synliga går du in under menyfliken GRANSKA och klickar på knappen Visa alla kommentarer.

Kommentarer4

Nu syns alla kommentarer i kalkylbladet. Vill du dölja kommentarerna klickar du bara på knappen Visa alla kommentarer en gång till.

Kommentarer5

Kopiera kommentarer

För att kopiera en kommentar:

 1. Markera cellen innehållande kommentaren och kopiera (Ctrl + C).
 2. Sedan markerar du en eller flera celler där du vill klistra in kommentaren.
 3. Högerklicka och välj Klistra in special… (punkt 1 nedan)
 4. Kryssa i Kommentarer (punkt 2 nedan)
 5. Klicka OK (punkt 3 nedan)

Kommentarer6b

Nu har samma kommentar klistrats in i de markerade cellerna. Cellerna har sitt ursprungliga värde/formeln, men fått den nya kommentaren.

Utskrift av kommentarer

Som standard skrivs kommentarer inte ut vi utskrift. Du har dock två olika möjligheter till utskrift av kommentarer. För att ändra utskriftsinställningar för kommentarer öppnar du dialogrutan för utskriftsformat (SIDLAYOUT och på någon av dialogruteikonerna – se röd markering i bilden nedan).

Kommentarer9a

I dialogrutan klickar du på fliken Blad och i mitten till höger finns en droplista där du har möjlighet att välja utskrifter för dina kommentarer. Alternativet I slutet av bladet innebär att kommentarerna skrivs ut för sig själva sist. Alternativet Som det visas på bladet innebär att de kommentarer som är synliga i kalkylbladet skrivs ut vid utskrift.

Kommentarer9b

Markera alla eller flera kommentarer samtidigt

Du gör på följande sätt för att markera flera kommentarer snabbt:

 1. Markera det cellområde eller cellområden där du har kommentarer som du vill markera.
 2. Under menyfliken START klickar du på knappen Sök och markera och väljer Gå till special….
 3. Kryssa i Kommentarer och tryck OK.

Kommentarer8

Nu är alla kommentarer i området markerade och du kan du t.ex. ta bort eller göra annan justering på dessa celler samtidigt.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.