Gruppera kolumner

För att underlätta läsbarheten på uppställningar kan det vara bra att gruppera kolumner. Detta gör att man enkelt kan dölja/ta fram områden som man för tillfället vill se. Det går att sätta upp flera grupperingar och i olika nivåer.

I exemplet har vi en kalkyl över ett halvår med summeringar för två kvartal dessutom. Här har vi valt att färga områden för kvartal och halvåret men det är mycket siffror att överblicka.

För att kunna fokusera på valda delar ska vi gruppera de individuella månaderna så att fokus blir på kvartalen.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ladda ner exempelfilen här.

Gruppera kolumner

På fliken Data finns knappen Gruppera [Group] som vi använder.

  • Markera kolumner som ska grupperas (Jan, Feb och Mar).
  • Klicka på knappen Gruppera [Group].
    Kortkommando Ctrl + Alt + Pil höger.
  • Nu skapas en disposition över dessa kolumner.

Med plus/minus-knappen kan du nu ta fram/dölja dessa kolumner för att välja vilken information som ska synas. I exemplet gör vi nu motsvarande gruppering för nästa tre månader. Vi får då följande resultat.

Vi kan nu välja att dölja månaderna för ett eller båda kvartalen och fokusera på den delen som är aktuell att se på.

Gruppera i flera nivåer

Det går vidare att gruppera i flera nivåer vilket betyder att vi kan skapa en hierarki av grupperingar för olika fokusområden. I samma exempel ska jag nu gruppera alla månader och kvartalskolumner. Resultatet blir då följande.

Jag får en övergripande gruppering som enbart kommer visa kolumnen för Halvår Total.

Snabbt och enkelt kan jag nu växla fokus på min uppställning genom att använda olika de olika grupperingarna. Detta gör att stora uppställningar blir enklare att hantera och överblicka.

Kom ihåg att grupperingar även går att göra motsvarande på rader.

Ta bort gruppering

För att ta bort en gruppering använder du knappen Dela upp i grupp [Ungroup] på menyfliken Visa.

  • Markera grupperade kolumner.
  • Klicka på knappen Dela upp i grupp [Ungroup].
    Kortkommando Ctrl + Alt + Pil vänster.
  • Grupperingen försvinner.

För att ta bort all gruppering på en gång använder du nedre delen av samma knapp och alternativet Ta bort disposition [Clear Outline].

Läs mer om våra e-kurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!