GDPR Excelmall

En helt gratis GDPR Excelmall är vårt försök att bidra till att öka medvetenheten och aktiviteten hos företag och organisationer som ännu inte tagit tag i uppgiften att skapa de register som krävs enligt de nya bestämmelserna. Dela gärna via knapparna Facebook och LinkedIn ovan så att fler får tillgång till mallen.

Ladda ner Excelmallen här: GDPR Dataskyddsförordningsregistret

EUs nya General Data Protection Regulation (GDPR) innehåller många förändringar på hur personuppgifter får hanteras jämfört med den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förordningen träder i kraft redan den 25 maj 2018.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Excelmall GDPR

En del är att både företag, organisationer och ideella föreningar behöver lägga upp register över vilka personuppgifter som hanteras.

Det behövs ett register över var personuppgifter lagras. Ett annat register över vilka som har tillgång till personuppgifterna. Har utomstående utanför organisationen eller den ideella föreningen tillgång till insamlade uppgifter (t.ex. konsulter, IT-driftbolag, molntjänster), behövs ett register för detta.

Det behövs ett fjärde register om personer i de insamlade uppgifterna begär rättning och utdrag av personuppgifterna eller vill bli borttaga. Det behövs även ett incidentregister över åtgärder om personuppgifter har blivit tillgängliga för utomstående. Ett exempel är genom stöld.

Denna Excelmodell innehåller förslag på register och på vad som ska dokumenteras. Vi utger den inte att vara en hel komplett lösning, för att uppfylla den nya GDPR-förordningen, utan en hjälp för att komma igång. Behovet ser väldigt olika ut i olika organisationer.

Excelkalkylen innehåller tabellrelationer som ger möjligheten att skapa gemensamma rapporter från alla register samtidigt. Har man en äldre version av Excel går det bra att använda registren var för sig. Modellen är gjord i Excel 2016 och utnyttjar datamodellen (Power Pivot). Har du en äldre Excelversion kan du själv bygga tabellrelationerna via tillägget Power Pivot.

Mer om GDPR

Vill du läsa mer om den nya förordningen rekommenderar vi att du besöker Datainspektionens sida eller EU:s GDPR-sida. På dessa sajter finns mycket och saklig information om de kommande reglerna.

Vi tycker också informationen för små och mellanstora organisationer hos Business Region Göteborg är skrivet på ett bra och lättförståeligt sätt. Även i denna länk på verksamt.se finns smart guide där informationen anpassas beroende på hur du svarar på några frågor.

Hantera personuppgifter i e-post

E-post innebär ju i princip alltid att man hanterar personuppgifter. Det betyder att dataskyddsförordningen gäller även för e-post. En intressant artikel som handlar om hantering av personuppgifter i e-post är denna från Datainspektionen.

Mer om pivottabeller och Power Pivot

Vill du istället lära dig mer om hur du bygger datamodeller (som denna och långt mer avancerade) rekommenderar vi kursen Power Pivot & Power BI eller kursen Excel Pivottabeller, där du bygger rapporter och dashboards med pivottabeller.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.