Gå till special

Verktyget Gå till special [Go To Special] är ett bra sätt att hitta/markera celler med olika typer av innehåll i kalkylarket. Bara genom att titta på celler så kan det vara svårt att avgöra vad som gömmer sig bakom. Det kan vara så enkelt att markera alla celler som innehåller en formel/beräkning vilket man inte kan göra utan att klicka i respektive cell för att avgöra. Men det finns många fler alternativ som vi går igenom i detta tips.

Klicka här för att ladda ner en exempelfil för att prova de olika exemplen i tipset.

Dialogrutan Gå till Special

För att få fram samtliga alternativ för detta verktyg. På menyfliken Start [Home] klicka på Sök och markera [Find & Select]. Välj sedan Gå till Special [Go To Special].

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Här väljer du vad som ska markeras i kalkylbladet (eller i det markerade området). Som du ser i bilden ovan finns det många olika alternativ. Nedan tas några av dessa alternativ upp och förklaras lite närmare.

Exempel

I kalkylbladet (bilden ovan) har vi lite olika innehåll i celler. Bara genom att titta på cellerna är det svårt att avgöra exakt vilket innehåll och/eller inställning som celler har.

Formler och konstanter

Om vi vill veta vilka celler som innehåller beräkningar/formler så kan vi få dessa celler markerade med Gå till special [Go To Special].

  • Markera först det område som du vill utvärdera.
  • I dialogrutan markerar alternativet Formler [Formulas]. Låt de 4 kryssrutorna nedanför alternativet Formler [Formulas] vara förbockade.

Resultatet i kalkylarket blir då att fyra celler blir markerade.

Dessa celler innehåller alltså en formel/beräkning.

Motsatsen till formler är konstanter och det skulle markerat de övriga cellerna med innehåll i stället. En konstant är inskrivet innehåll som inte ändrar sig. Däremot en formel kan ändra innehåll. Dessa båda alternativ (Formler [Formulas] och Konstanter [Constants]) kommer med underliggande val som förfinar sökningen.

  • Tal [Numbers] – Markerar celler som är tal. Vid beräkningar som genererar tal.
  • Text [Text] – Markerar celler som är text. Vid beräkningar som genererar text.
  • Logiska [Logicals] – Markerar celler som är SANT/FALSKT [TRUE/FALSE]. Vid beräkningar som generar texterna SANT/FALSKT.
  • Felvärden [Errors] – Markerar celler med felvärde. Vid beräkningar som genererar felvärde.

Anteckningar

Anteckningar [Comments] (i tidigare versioner än Excel 365 heter Kommentarer [Notes]) är textrutor som kan ”kopplas” till en cell med möjlighet att göra en anteckning. Dessa celler markeras som standard med en liten röd triangel i hörnet av cellen vilket gör det enklare att hitta dessa typer av celler. Men om det är ett omfattande kalkylblad med utspridda Anteckningar [Comments] så blir det svårare att hitta samtliga.

Med Gå till special [Go To Special] och valet Anteckningar [Comments] markeras samtliga Anteckningar [Comments] i kalkylbladet. Då går det exempelvis att radera samtliga Anteckningar [Comments] på en gång.

Dataverifiering

Dataverifiering [Data Validation] används i Excel för att göra olika typer av begränsningar i celler. Det kan vara att man endast kan mata in siffror i en cell eller att använda en valbar lista. Men dessa inställningar är inget man kan se genom att enbart titta på cellerna, ibland inte ens genom att klicka i enskilda celler.

I dialogrutan för Gå till special [Go To Special], klicka för Dataverifiering [Data Validation] och sedan OK. Nu markeras celler som innehåller alla olika typer av inställningar för Dataverifiering [Data Validation] .

Villkorsstyrd formatering

Med Villkorstyrd formatering [Conditional Formatting] kan celler färgas/formateras om innehållet matchar en vald inställning. Det kan vara att innehållet överstiger ett visst värde eller att innehållet är ett negativt värde. Även denna typ av inställning är svårt att med bara en översikt avgöra vilken eller vilka celler som eventuellt har detta.

I dialogrutan för Gå till special [Go To Special], klicka för Villkorsstyrd formatering [Conditional formats] och sedan OK. Nu markeras celler som innehåller alla olika typer av inställningar för Villkorstyrd formatering [Conditional Formatting].

Fler alternativ

I dialogrutan finns det fler alternativ för olika typer av innehåll som man vill kunna markera. Utforska lite på egen hand och se om det kan finnas alternativ som passar dina behov.

Alternativ på menyn

Avslutningsvis kan jag tipsa om att de alternativ för Gå till Special [Go To Special] som vi gått igenom här finns att tillgå direkt på menyn som föregår dialogrutan. Du kan välja dessa alternativ direkt på menyn under Sök och markera [Find & Select].

Vill du ha mycket mer Excel?

infocell.se hittar du många olika typer av lärarledda Excelkurser.

www.officekurs.se kan du läsa om våra självstudiekurser i Excel och övriga Officeprogram.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!